תוכנית "לילה שקט" הוכיחה יעילות בשטח

  ירידה של כ-26% בפניות מוקד בנושא נערים מרעישים בחופשת הפסח

בראשון לציון קיימים כ 530 גנים ציבוריים ו93 מוסדות חינוך, הנמצאים בסמיכות לבתי מגורים. מוקדים אלו מהווים במהלך חודשי הקיץ והחופשות, מקום מפגש להתכנסות בני הנוער בשעות הלילה אשר מייצרים מפגעי רעש רבים בניגוד לחוק ופוגעים באיכות חייהם של התושבים המתגוררים בעיר. מפגעים אלו, מייצרים כ-20,000 פניות תושבים למוקד העירוני בשנה. על מנת לצמצם את מטרדי הרעש והוונדליזם שנגרמים על ידי בני הנוער, בחופשת הפסח, הפעילה החברה לביטחון את תוכנית "לילה שקט".

במסגרת התוכנית, בוצעו סיורים, תצפיות  ופעילות מוגברת בימי החופש. בשלב הראשון, מיפה אגף סיור ושיטור בחברה לביטחון, בראשותו של אשר חן, את העיר לפי אזורים ה"מועדים לפורענות" על פי מאפיינים ורמת המטרד. לאחר המיפוי, חולקה העיר ל-26 תאי שטח נבחרים, כאשר בכל תא שטח הוצב פקח או מאבטח שמנע התגודדות ופעילות הגורמת למטרדי רעש ו-וונדליזם. הפקחים והמאבטחים פעלו בכל ערב במהלך חופשת הפסח בין השעות 23:00 עד 03:30, ובמקרים חריגים עד מאוחר יותר. הפעילות נעשתה בשיתוף עם שיל"ת, המוקד העירוני ומשטרת ראשון לציון. במקביל לפעילות זו, למיגור מפגעי רעש וונדליזם, החברה לביטחון עם אגף הנוער בעירייה והחברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש, גיבשה תכנית שתכליתה הסדרת מקומות בילוי אלטרנטיביים לבני הנוער וקיום פעילויות במרכזים הקהילתיים, כך שלא יתכנסו בני הנוער בגנים הציבוריים ובמוסדות החינוך, הסמוכים למגורים ועל מנת שלא תפגע איכות חייהם של התושבים.

 תוכנית "לילה שקט" הסתיימה בהצלחה. מהנתונים שרוכזו עולה כי, בוצעו 3269 סריקות יזומות ופונו באופן יזום  1949 קבוצות של בני נוער, כאשר כל קבוצה כללה שבעה בני נוער בממוצע. מהמתחמים המפוקחים, פונו כ- 13,643 בני נוער, נרשמו כ-28 קנסות כנגד בני נוער שהתנהגו באופן חריג וטופלו כ- 685 פניות מוקד בנושא , כאשר 164 טופלו על ידי מפקחי המבצע בתאי השטח  והשאר על ידי סיירי המשמרת. בשורה התחתונה חלה ירידה של כ-26% בפניות מוקד של תושבים בעניין נערים מרעישים, במהלך חופשת הפסח. הפרויקט, שמטרתו היא שמירה על חוק הרעש, מניעת וונדליזם ומניעת אלימות, הניב תוצאות והצליח למנוע פגיעה באיכות החיים של תושבי העיר כתוצאה ממפגעי רעש.

מחזיק תיק הביטחון במועצת העיר ומ"מ יו"ר דירקטוריון החברה לביטחון, עו"ד סורין גנות: "אנו מרוצים מתוצאות תוכנית "לילה שקט" שהופעלה בחופשת הפסח. הנתונים המספריים מוכיחים כי הצורך להגביר מאמצים בעת החגים ובעת חופשות ארוכות מן הלימודים, קיים ללא עוררין. אנו מקווים שהתושבים חשו בשיפור, בהשוואה לשנים קודמות ונהנו מלילות שקטים. לא נחדל כעת ונעשה מאמצים נוספים על מנת להעניק לתושבים שקט בכל ימות השנה".

 מנכ"ל החברה לביטחון, מוטי נחמני: "החברה לביטחון פועלת כל השנה ותמשיך לפעול על מנת למנוע מפגעי רעש ו-וונדליזם אשר פוגעים בנוחות התושבים המתגוררים בסמוך לגנים ציבוריים ולמוסדות חינוך המהווים מוקד להתכנסותם של בני נוער רבים בשעות הלילה. אנו שבעי רצון מתוצאות התוכנית וניזום פעילות דומה גם בחופשת הקיץ, למען תושבי העיר. ברצוני להודות לגורמים שפעלו בשיתוף עמנו ותרמו להצלחת התוכנית, הצלחה זו נזקפת גם לזכותכם".

 כתבה: יפעת חמו,סגנית דוברת העירייה

23 במאי 2011