התקדמות במאבק להורדת מחירי המים

  דב צור: "זהו עיקר מאבקנו ואנו נמשיך בו עד להשגת המטרה"

התקדמות במגעים בין השלטון המקומי לבין משרד האוצר ורשות המים בכל הנוגע לנושא ניהול משק המים. ראש העירייה, דב צור, החבר בצוות שמוביל את המאבק כנגד עליית המחירים במשק, אומר כי מתגבש הסכם שיביא לשינויים מבניים בתאגידי המים ברשויות המקומיות. חתימת ההסכם תלויה בהסכמת הממשלה להורדת שיעור מחירי המים לתושבים, ולדברי ראש העיר זהו תנאי הכרחי עליו לא יוותרו ראשי הרשויות.

השינויים המבניים בתאגידי המים, כפי שהם עולים מטיוטת ההסכם המתגבש, מדברים על כך  שהתאגידים ימשיכו לפעול מכוח חוק תאגידי מים וביוב אבל ינוהלו כחברות עירוניות על ידי גורמים עירוניים. המשמעות כי יוקטנו ההוצאות, תהיה התייעלות באופן ניהול התאגיד ומינוי הדירקטוריון ייעשה על ידי נבחרי ציבור. גולת הכותרת של ההסכם המתגבש היא כי אוכלוסיות מוחלשות יטופלו על ידי ראשי הרשויות וגורמים עירוניים, וכן, כי רווחי התאגידים יעברו לעיריות ללא תשלום מס וישמשו לצרכים עירוניים, כגון, חינוך, רווחה, תברואה וכו'.

צור בירך על ההתקדמות במגעים וציין כי נציגי הממשלה שמעו בקשב רב את טענותינו, הפתרון המתגבש הושג ברוח טובה ואנו מקווים כי נקבל תשובה חיובית גם בסוגיית הורדת תעריפי המים.

 ראש העירייה, דב צור: "עיקר מאבקנו הוא הורדת שיעור המים לציבור. גיבוש ההסכם בנוגע לתאגידי המים לא יתקדם כל עוד לא תתקבל החלטה על יד ראש הממשלה ושר האוצר בכל הנוגע להורדת תעריף המים לציבור. אנו נחושים להביא להקלה ולרווחה לציבור ואני אמשיך לפעול לקידום מטרה זו למען תושבי העיר".

 כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון