משקיעים בנגישות עירונית

  משקיעים בנגישות עירונית: במסגרת בנייתה של תוכנית אב רב שנתית לנגישות עירונית תבצע עיריית ראשון לציון סקר למיפוי צרכי נגישות בעיר

במסגרת ההיערכות ליישום הנגישות בעיר, תגובש תכנית אב רב שנתית לנגישות פיזית עירונית שתכלול את מבני הציבור הקיימים בבעלות ובשימוש העירייה ואת סביבת הרחוב בעיר; בימים הקרובים יחלו סוקרים לסקור את מידת הנגישות  במבני הציבור ובסביבה העירונית

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, על כל תיקוניו ותקנותיו הביא לשינוי מהפכני בחברה הישראלית, וקבע בין היתר את החובה להנגיש כל מקום פתוח לציבור וכל שירות שניתן לציבור.

בשנתיים האחרונות נוקטת עיריית ראשון לציון פעולות הנגשה בתחומים רבים למען ציבור בעל מוגבלות. במסגרת מהלכים אלו הוקצו חניות נכים רבות, הוגברה האכיפה בחניות נכים, הונגשו מדרכות ברחבי העיר, החל תהליך התאמת נגישות במוסדות החינוך והותקנו רמזורי שמע בצמתים רבים לטובת לקויי ראייה ועיוורים. כמו כן, עיריית ראשון לציון הובילה מהלך לפיו כל אדם הנמצא בתהליכי רישוי, חייב בחוות דעת של מומחה מורשה בתחום הנגישות על מנת לקבל היתר בניה ורישיון עסק. בנוסף, במהלך השבועות הקרובים יחל יישום תוכנית רב שנתית להנגשת תחנות אוטובוס וסביבתם בעלות של 8 מיליון ₪.

 מעבר לפעילות שנעשתה עד היום, במסגרת ההיערכות ליישום הנגישות בעיר ראשון לציון, תגובש תכנית אב רב שנתית לנגישות פיזית עירונית על פי החוק, שתכלול את מבני הציבור הקיימים בבעלות ובשימוש העירייה, למעט מוסדות חינוך. נוסף לכך, תוכנית הנגישות תכלול את  סביבת הרחוב העירונית לרבות מדרכות, צמתים, גינות ציבוריות ופארקים.

 בימים הקרובים יחלו סוקרים מיוחדים לערוך סקר צרכים, שיבדוק את מידת הנגישות בכל המבנים ובסביבת הרחוב העירונית, על פי פרמטרים של נגישות המוגדרים בחוק. עיריית ראשון לציון השקיעה בסקר הצרכים כרבע מיליון שקלים.

 ראש עיריית ראשון לציון, דב צור:"נגישות עירונית היא לא רק חובה חוקית, אלא גם חובה מוסרית וערכית. העירייה בראשותי משקיעה כעת בסקר צרכים להנגשת העיר על מנת לתת מענה הולם ומקיף ככל הניתן לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים. בהתאם לתוצאות הסקר תבנה תוכנית אב רב שנתית לנגישות עירונית כוללת לרווחת ציבור הנכים בעיר".

 הממונה על נגישות עירונית, איילה ורון: "חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות מהווה עמוד שדרה לשינוי המהפכני שמטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות. יישומו של החוק יהווה עבורו מפתח לשילוב אמיתי בחברה".

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

12 בספטמבר 2011