מי שובת?

  החל מיום א' ב-06:00

· יושבתו כל שירותי העירייה וכל המערכות אותן מפעילה העירייה, ללא יוצאים מן הכלל. יושבתו ויפסיקו לפעול באופן מלא כל עובדי   העירייה, קבלניה, וכל עובדי החוץ או עובדי הקבלן שמפעילה או מעסיקה העירייה.

· לא תפונה אשפה, לא תהיה קבלת קהל במשרדי העירייה, לא יהיה מענה לטלפונים במשרדי העירייה, לא יינתנו דו"חות חניה ועוד.

במערכת החינוך:

כל הצוות המנהלי בבתי הספר ובגני הילדים: אבות הבית, מזכירות, סייעות, ספרניות, שירותי שמירה, עובדי ניקיון ולבורנטיות-לא יגיעו לעבודה.

חינוך מיוחד- כל הצוות המינהלי: סייעות, שירותי ניקיון ושמירה לא יגיעו לעבודה. כיתות בעלות לקויות מורכבות לא יפעלו. 

לא יתקיימו הסעות.

המועדוניות לא יפעלו.

צהרונים יפעלו כרגיל, משעות הצהרים.

 ·         העירייה תיתן מענה למקרי חירום בלבד באמצעות המוקד העירוני 106