מתחברים לסביבה בכל הגילים ובכל השפות

  הסתיים קורס איכות הסביבה לעולים חדשים מחבר העמי 

בימים אלו הסתיים בעיר, חוג ראשון ומיוחד במינו בנושא איכות הסביבה בשפה הרוסית. בקורס לקחו חלק-25 ילדים והורים עולים חדשים מחבר העמים שהגיעו לארץ בעת האחרונה.

החוג שהתקיים בבית המהנדס בעיר הינו פרי יוזמה משותפת של סגן ראש העירייה, חבר המועצה  ודים קירפצ'וב מחזיק התיק לקליטה והשילוב ויפעת מאירוביץ –יפת, חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק איכות הסביבה.

הפעילות יצאה לפועל תודות  לעובדי אגף הקליטה ואגף איכות הסביבה בעיריה.

החוג כלל 18 מפגשים בהנחיית חברת קומיוניטי, ונועד להעלות את המודעות של העולים החדשים מרוסיה לנושא חשיבות השמירה על איכות הסביבה והאקולוגיה .

במסגרת החוג נחשפו המשתתפים למושגי יסוד כגון: המיחזור,שימוש חוזר, חסכון במים וחשמל, טביעת הרגל האקולוגית, הפרדת פסולת ועוד. כמו כן, סיירו חברי החוג באתר המבקרים של חירייה, במסגרתו לקחו חלק בסדנת יצירה של האומן חנוך פיבן.

ואכן עם תום המפגשים יצאו הילדים והוריהם עם תובנות חדשות בדבר החשיבות של שמירה על הסביבה ואנו תקווה שיהיו השגרירים בקרב בני משפחותיהם וקרוביהם לטובת העברת המסרים הסביבתיים שהטמיעו בחוג.

יפעת מאירוביץ- יפת, חברת מועצה ומחזיקת תיק איכות הסביבה: "שמחתי לשמוע מהילדים הקטנים ומהוריהם, את הפירוט של כל הפעולות הסביבתיות שהם אימצו לעצמם מאז לימודיהם במסגרת החוג. אני מאמינה כי הפעולות הסביבתיות הקטנות שכל אחד מאיתנו מבצע ברמה היום יומית, עושות בסופו של דבר שינוי גדול - שינוי בהתנהגות והדרך היעילה ביותר לשינוי ההתנהגות הינה באמצעות שיתוף הפעולה בין הילדים להורים. אני מודה לכל העובדים והנוגעים בדבר אשר עשו מאמצים אדירים להצלחת הקורס".