צמצום מטרדים-תמ"א 38

בעקבות פניות ותלונות התושבים - עיריית ראשון לציון החלה בנקיטת צעדים חדשים להפחתת המטרדים הנוצרים בעקבות פרויקטים של תמ"א 38

 תושבים רבים ברחבי העיר, פנו לעירייה בעקבות מטרדי רעש, אבק ולכלוך הנוצרים עקב פרויקטים של תמ"א 38 לחיזוק מבנים, המתבצעים בקרבת מקום מגוריהם. בעקבות פניות אלו, החלה העירייה בנקיטת מספר צעדים לצמצום המטרדים הנוצרים בסביבתם של פרויקטי תמ"א 38.

 בין יתר הדברים, מעתה, יידרש קבלן המבצע פרויקט תמ"א 38 להוסיף לבקשה להיתר הבנייה, תוכנית התארגנות בשטח הכוללת את מיקומם של מכולות פסולת הבנייה, את שעות העבודה המתוכננות ועוד.

 כמו כן, החלה מחלקת הפיקוח על הבנייה להגביר את ביקורות הפתע באתרי הבנייה על מנת לבדוק כי הקבלנים אכן מקפידים על עבודה כחוק ולפי כל הכללים. במידה ולא, תנקוט  העירייה צעדי אכיפה על פי חוק העזר העירוני ובמקביל על פי חוק תכנון ובנייה. במסגרת זאת, קבלנים אשר לא יקפידו על הכללים יקנסו בסכומים גבוהים, יקבלו צווי הפסקת עבודה (אשר מעכבים עבורם את מועד המסירה של הבניין) ועוד. במידה והקבלן לא ישלם  את הקנסות המוטלים עליו, הוא לא יקבל מהעירייה טופס 4.

 מנכ"ל עיריית ראשון לציון, פרנקו גונן:"עיריית ראשון לציון מעודדת פרויקטים לחיזוק מבנים דוגמת תמ"א 38 ועם זאת, לא תאפשר פגיעה באיכות חייהם של תושבים המתגוררים בקרבת מקום לפרויקטים מסוג אלו. בשל תלונות התושבים בנושא, כינסתי ישיבה דחופה ומיוחדת בהשתתפות כל הגורמים הנוגעים בדבר בכדי לקבוע מספר צעדים חדשים וכדי להגביר את האכיפה כדי שהקבלנים יבצעו את העבודות תוך הקפדה על החוקים ובמינימום פגיעה בציבור התושבים".

גונן מספר כי מעתה תוגברנה ביקורות הפתע על הקבלנים, וכעת, במסגרת עליית מחירי הקנסות והאפשרות לנפק צו הפסקת עבודה, אנו צופים כי הקבלנים לא ימהרו לעבור על החוקים.

כמו כן, מעתה יחויבו הקבלנים לפעול על פי תוכנית עבודה מדויקת שתצורף כנספח לבקשתם להיתר הבנייה, מה שיאפשר לנו פיקוח על התארגנות הקבלן בשטח באופן שמצמצם את הפגיעה בתושבי האזור. מעבר לזה, אומר גונן, נעקוב באדיקות אחר פעילות הקבלנים בשטח ובכל מקרה של עברה על החוק  יענשו הקבלנים במלוא חומרת הדין.

 מהנדס העיר, אדריכל אלי יהלום, הוציא מכתב פניה לקבלנים בו הוא מציין כי הוא מכיר בחשיבות הרבה של עבודתם  המורכבת – שתכליתה הצלת חיים- לביצוע חיזוק המבנים בפני רעידות אדמה –אולם יחד עם זאת הדגיש כי מוטלת על כולנו האחריות לדאוג שהעבודה תעשה באופן הבטוח ביותר על פי הנהלים והחוק על מנת שלא לגרום לנזקים ותוך פגיעה מינימאלית באיכות החיים של התושבים.

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

22 אוקטובר 2012