מחנכים נגד אלימות

  קוד התנהגות עירוני לבתי הספר היסודיים

במסגרת המדיניות שמנהיג ראש העירייה לחיזוק מערכת החינוך בעיר ולמלחמה באלימות, בחודשים האחרונים עמלים במנהל החינוך על בניית קוד התנהגות עירוני, אשר מטרתו ליצור שפה עירונית אחת משותפת לכל באי מערכת החינוך בעיר, למען בטחון ומוגנות.

הקוד העירוני ייתן מענה לכלל הממשקים העירוניים, הבאים במגע עם בית הספר, במטרה ליצור מרחב פעולה ברור, אחיד וידוע מראש. הדגש הוא שהמסמך יהיה "ידידותי למשתמש", נהיר ומקוצר, וישתלב בצורה טבעית ונוחה בתהליך הלימודי בבית הספר.

ראש העירייה, דב צור, אומר כי "בית הספר הוא בית חינוך לא רק לרכישת השכלה, אלא גם להקניית ערכים. ערכים של כבוד הדדי וסובלנות שננחיל בבית הספר היסודי ישפיעו על כל מערכת החינוך ובהמשך על החברה כולה".

מירי אור גוטפריד, מנהלת האגף לחינוך יסודי, מסבירה, כי הכוונה היא לקדם חזון חינוכי, השם דגש על בטחון ומוגנות במוסדות החינוך, לצד דיאלוג מכבד בין כל באי הקהילה, תוך שהוא מאפשר ביטוי לייחודיות המוסד החינוכי והפרט בו. היוזמה לייצר קוד עירוני או אמנה, עלתה מתוך סוגיות ושאלות שעלו בין מורים להורים, מנהלים לאנשי הרשות המקומית, תלמידים ומורים ועוד, בנושאים שקשורים למענה לאלימות או לנושאים אחרים במערכת החינוך. מתוך כך עלה צורך לבסס מערכת של נהלי עבודה ולייצר שפה אחידה, כך שכל המערכת תדבר בשפה אחת. במעלה הדרך חברנו לתכנית "עיר ללא אלימות" שהחלה לפעול בעיר ויחד עם מנהלת התכנית בעיר, ליאת עברי, התחלנו לבנות את קוד ההתנהגות.

על מנת להפוך את נהלי הקוד העירוני לברורים וידידותיים למשתמש, הם אורגנו בשלושה מרחבים של "רמזור":

          המרחב האדום- מכלול ההתנהגויות שהינן בבחינת "חוקי בל יעבור".

         המרחב הצהוב- שגרת יום- סדר ייחודי לכל מוסד.

          המרחב הירוק- התנהגויות הנגזרות מערכי הליבה: כבוד, שותפות ונשיאה באחריות.

הרמזור ייתלה בכל כיתה, והמורות יוכלו לעשות שימוש בו בעת התהליך הלימוד. כל מעשה של תלמיד יקבל צבע: אדום - אם עשה מעשה אסור, צהוב - אם עשה מעשה שאינו מקובל בבית הספר המסוים, ירוק- אם עשה מעשה חיובי. כך נוכל להטמיע את הכללים בצורה טובה בקרב הילדים.

אור-גוטפריד: "המפתח לבניית קוד ההתנהגות הוא שיתוף העוסקים במלאכה. התהליך מתנהל למעלה משנה, והוא שם דגש על שיתוף והקשבה של כל הגורמים, כולל ראיונות וקבוצות מיקוד של כל הגורמים במערכת – מנהלים, מורים, הורים, תלמידים, יועצים, עובדים סוציאליים, אנשי פיקוח משרד החינוך, אנשי חינוך לא-פורמאלי ועוד". את התהליך מנהלות יחד עם אור-גוטפריד, מנהלת תכנית "עיר ללא אלימות" בעיר, ליאת עברי יעקובוב, ומפקחות משרד החינוך חסידה בר-זוהר וויקי ניצן.

הקוד עוד נמצא בשלבי פיתוח ובמנהל החינוך מקווים כי כבר בחודשים הקרובים יוטמע במערכת החינוך. במנהל החינוך מדגישים כי בתי הספר היסודיים הם רק ההתחלה. המטרה להרחיב לפעילות עירונית כוללת -"כי מיסודי תצא תורה".

 כתבה: טליה סומך, דוברת העירייה