ראש העירייה נלחם על מגרש חניה לתושבים בנווה הדרים

 

מגרש החניה בשכונת נווה הדרים עלה בשבוע שעבר על סדר יומה של ועדת הערר המחוזית, זאת בעקבות ערר שהוגש על ידי בעלי הקרקע כנגד עיריית ראשון לציון. בערר שהגישו מבקשים בעלי הקרקע להקים על החניון הקיים מרכז מסחרי. אל הדיון שהתקיים בוועדת הערר הגיעו נציגי שני הצדדים ונציגי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לאור החשיבות שרואה ראש העיר בעניין הגיע לדיון על מנת להציג את עמדת העירייה.

 מגרש החנייה העומד במרכז המחלוקת המשפטית עמד זנוח שנים רבות ללא כל שימוש עד אשר הוחלט בעירייה להכשירו לחניון ציבורי לשימושם של תושבי השכונה ומבקריה. מדובר במגרש בייעוד מסחרי, בבעלותם של קבוצת חברות, ובתור שכזה רשאית העירייה לעשות בו שימוש לצרכי חנייה או גינון לרווחת הציבור, כל עוד לא מבקשים בעלי המגרש לממש את זכויותיהם ולבנות עליו.

 ראש העירייה, דב צור, טען בדיון כי לאור מצוקת החנייה ובעיית התחבורה הקיימת בשכונה יש חשיבות בהשארת המצב על כנו היות והחניון מהווה פתרון חיוני לדיירי השכונה ולמבקרים הפוקדים אותה. העומס התחבורתי במקום מחדד את הצורך המשמעותי שיש בהמשך פעילותו של החניון בשכונה. הקמת המרכז המסחרי על ידי בעלי הקרקע, ציין ראש העירייה, יש בה כדי לגרום נזק לשכונה ועל כן מציעה העירייה להידבר עם בעלי הקרקע על מנת למצוא בעבורם קרקע חלופית כנגד זו שעליה נבנה החניון.

 לאחר סיור בשטח שערכה וועדת הערר ושמיעת עמדות הצדדים קיבלה הוועדה את עמדת העירייה ועיכבה את הדיון בערר למשך 60 ימים. בתקופה זו אמורים הצדדים להידבר ולנסות להגיע לפתרון מוסכם. העירייה מצידה תמשיך להילחם לטובתם ולרווחתם של תושבי השכונה, כך סיכם דב צור, ראש העירייה.

 כתב: עו"ד ינון אדלר, ס.דוברת עיריית ראשון לציון