חינוך למעורבות חברתית-כבר מגיל צעיר

  פרלמנט הילדים של העיר ראשון לציון לשנת תשע"ב החל את פעילותו

בשבוע שעבר החל לפעול בעיר ראשון לציון פרלמנט ילדים עירוני במפגש שנערך במליאת עיריית ראשון לציון.

פרלמנט הילדים של ראשון לציון, אשר נקרא גם פרלמנט מ.ע.ז. -ראשי תיבות של מנהיגות, ערכים וזכויות הילד, הוא גוף מייצג של ילדי העיר, הכולל נציגות של תלמידי כיתות ה'-ו' מכל בתי הספר היסודיים בעיר.

פרלמנט מ.ע.ז הינו פרי יוזמתו של מינהל החינוך העירוני, אגף החינוך היסודי בשיתוף הפיקוח על יישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך. במסגרת פעילות הפרלמנט, נציגי הילדים נחשפים ומתנסים במימוש תפיסות עולם דמוקרטיות כדי להוביל ליישום של ערכים כמו זכויות הילד, ניהוג עצמי ומנהיגות אזרחית. הילדים בונים ומבססים את תחום הידע שלהם, יוזמים ומתנדבים למען הקהילה והילדים בעיר על מנת להשתתף בהחלטות עירוניות.

 הפרלמנט פועל באמצעות ארבע ועדות עירוניות בנושאי חינוך, קשרי קהילה, תקשורת וקיימות-אורח חיים בריא. תפקידה של כל וועדה, ללמוד ולהעמיק את ידיעותיה בתחום עיסוקה ולפעול לקידום יוזמה משמעותית בנושא זה בעיר.

 לדבריה של מנהלת אגף חינוך יסודי  בעיריית ראשון לציון, מירי אור גוטפריד:"הזכות להישמע היא אחת הזכויות הנגזרות מעקרון ההשתתפות של ילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם. יש חשיבות לחינוך להבעת דעות ומימוש הזכות להישמע במדינה ובקהילה בצורה מכובדת ונאותה, במיוחד בתחומים הקשורים לעולמם של הילדים ושיש להם  השפעה עליהם. מתן אפשרות לילדים להשמיע את קולם בנושאים אלו, תוביל להתנהלות חברתית ואזרחית המכירה בילדים ומוקירה אותם כאזרחים שווים בקהילה ובמדינה, וכמובן לחינוך למנהיגות ולאזרחות פעילה כבר מגיל צעיר".  

כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

17 ינואר 2012