פרופיל אוכלוסייה - ראשון לציון 2012

  על פי נתוני משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הראשון של 2012: בראשון לציון 249,982 תושבים

במערב העיר מתגוררים יותר תושבים מאשר במזרחה והם צעירים יותר

 ברבעון הראשון של 2012: הריבוי טבעי בעיר הוא 384, שיעור הנשים בעיר גבוה משיעור הגברים, הגיל הממוצע הוא 37.1, במערב ובמרכז שיעור נמוך יותר של אלמנים/ות וגרושים/ות בהשוואה למרחב מזרח שם גם גדלה האוכלוסייה ברבעון זה

על פי הנתונים שפורסמו באחרונה על ידי משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באשר לרבעון הראשון של שנת 2012, בראשון לציון 249,982 תושבים על פי מרשם האוכלוסין ואילו על פי מפקד האוכלוסין מתגוררים בעיר 233,101 תושבים. ברבעון הראשון של 2012 נוספו 169 תושבים. בהשוואה לתקופה הזהה אשתקד גדלה אוכלוסיית העיר ב-0.7%.

ברבעון הראשון של 2012 נוספו 201 בתי אב. מדובר בגידול של 0.3% בהשוואה לשנה שעברה. בחישוב הכולל כיום בראשון לציון 81,818 בתי אב.

כמו כן, ברבעון הראשון של 2012 נרשמו 755 ילודים ו-371 נפטרים, כך שהריבוי הטבעי עומד על 384 .בתקופה זו נכנסו לעיר 1,815 תושבים. בסך הכול נכנסו לעיר 56 עולים ו-870 תושבים החליפו מגורים בתוך העיר.

עוד עולה מהנתונים, כי  שיעור הנשים (%50.7) גבוה במעט משיעור הגברים (49.3%). כרבע מאוכלוסיית העיר היא ילדים וצעירים עד גיל 18 שנים וכשמינית הינם מבוגרים וקשישים בני  65+. הגיל הממוצע בעיר הוא 37.1 שנים והגיל החציוני הוא 34.9. יותר מעשירית מאוכלוסיית העיר הינם אלמנים/ות וגרושים/ות. מדובר ב-44.4% רווקים/ות, 44% נשואים/ות, 7.3% גרושים/ות ו-4.3% אלמנים/ות. בסך הכול רשומים בעיר 44,259  עולים חדשים המהווים 17.7% מאוכלוסיית העיר.

עוד עולה מהנתונים כי מרחב מערב הוא הגדול ביותר בעיר, גדול ב 4,111 תושבים מרובע מזרח.ברבעון הראשון של 2012 גדלה האוכלוסייה ברובע מרכז ב-79  תושבים, ברובע מערב ב-57 תושבים וירדה ברובע מזרח ב-96 תושבים.במרחב מערב האוכלוסייה צעירה יותר בהשוואה לשני המרחבים האחרים.

במרחבים מערב ומרכז שיעור נמוך יותר של אלמנים/ות וגרושים/ות בהשוואה למרחב מזרח. מספר העולים הגבוה ביותר הוא במרחב מזרח. במרחב מערב מספר ושיעור העולים הנמוך ביותר. כמו כן, שיעור העולים במרחב מזרח ובמרחב מרכז דומה וגבוה משמעותית משל מרחב מערב.

כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

29 במאי 2012