החברה הכלכלית בראשון לציון תוביל ביצוע פרויקטי תמ"א 38

 

דירקטוריון החברה הכלכלית ראשון לציון אישר מודל עבודה במסגרתו תחזק החברה מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 ותכנית עיבוי-בינוי מקומית (רצ/106/1), המאפשרת תוספת של עד ארבע קומות. בראשון לציון קיימים כ-1,000 מבנים הזקוקים לחיזוק במסגרת תמ"א 38. עד היום הוגשו בעיר כחמישים בקשות לעיבוי-בינוי (תמ"א 38 ורצ 106/1), ניתנו 12 היתרים וארבעה מבנים קיבלו טופס 4.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, ביקש מדירקטוריון החברה לבחון הנושא, בשל החסמים הרבים בתהליך המונעים מיזמים ומתושבים להיכנס לפרויקט. בין השאר, אמר ראש העיר, כי תהליך קבלת היתר הבנייה הינו ארוך ומסרבל, היזמים בתחום הינם יזמים קטנים ובינוניים ופחות מוכרים, ולכן דיירים חוששים להתקשר עימם, לכך יש להוסיף מגבלות תכנוניות, היעדר מקומות חניה, התנגדויות דיירים ועוד. בעיריית ראשון לציון מונים את היתרונות ומציינים כי גוף עירוני הינו בעל אמינות בעיני התושבים, ויקל עליהם את הכניסה לפרויקט. בנוסף, מציינים, כי החברה הכלכלית תקבע סטנדרטים אחידים – מפרט טכני קבוע, מחירים, קבלנים -  כך שזה לא יהיה נושא למשא ומתן בכל בניין. כמו כן, החברה תפקח על התהליך.

יתרון נוסף שמונים בעירייה הוא היכולת לגשת לחיזוק בראייה תכנונית אזורית כוללת – יישום התמ"א 38 על מספר בניינים יחדיו, תוך אפשרות לניוד זכויות בין המבנים, וכן, למצוא פתרונות מרוכזים לתקן החנייה והתשתית הנדרשת לחיזוק.

עוד מציינים, כי בהיות החברה גוף עירוני היא תצליח לקיים התנהלות מהירה מול גורמי העירייה ופיקוד העורף, וגם תוכל לרכז הבעיות בנושא התמ"א בעיר ולהציגן לראש העירייה למתן פתרונות.

התאחדות הקבלנים בעיר שמעה על היוזמה והביעה דאגה כי כניסתה של החכ"ר לפעילות ויזמות בתחום תמ"א 38 עלולה לפגוע בקבלנים הפועלים בתחום. בפגישה שנערכה, הדגיש ראש העירייה כי מדובר בסכנת חיים. צור: "המטרה הראשונה במעלה בקידום פרויקטים של תמ"א 38 היא לחזק את הבניינים. יחד עם זאת, כל הקלה שתינתן לחכ"ר תינתן גם לקבלנים. אין שום כוונה שחכ"ר תחזור ליזום ולבנות בנייני מגורים וקוטג'ים. לטעמנו, יש כשל שוק בתמ"א 38 והחכ"ר צריכים להתחיל לפעול בתחום".

 יו"ר הדירקטוריון, יוסי שניר: "זוהי משימה לאומית. אנחנו נהיה הבולדוזר בעיר בתחום הזה – אנחנו נפרוץ את הדרך עבור קבלנים ונקבע סטנדרט של ביצוע. הכוונה היא לקחת פיילוט של ארבעה בניינים. נהיה יותר בקיאים וחכמים. נלמד את הנושא. יכול להיות מקרה שבו החברה תעניק ליווי פיננסי והקבלן יהיה קבלן מבצע בלבד, ויכול להיות מקרה שהחברה תעשה את כל עבודת ההכנה והיזם ימשיך את הפעילות, תוך פיקוח של החברה".

החברה הכלכלית תחל בקרוב בביצוע פיילוט למודל החדש, במסגרתו תחזק בין ארבעה לשישה מבנים. מנכ"ל החברה הכלכלית, ניצן פלג: "אנחנו נטפל בכל "העבודה השחורה", ההתקשרות עם הדיירים, וכל עבודת התכנון עד קבלת היתר. הקבלנים יבצעו את עבודות החיזוק וימכרו את הדירות. החכ"ר תלווה ותפקח על הבנייה עד סוף שנת הבדק".

 כתבה: טליה סומך, דוברת העירייה

1 באוגוסט 2011