הכנסת אישרה הפטור ממס על רווחי תאגידי המים

 

ראש עיריית ראשון לציון ונציג פורום ה-15 בוועדת ניסן: מאות מיליוני שקלים יוחזרו לרשויות המקומיות וישמשו לחינוך ורווחה

 מליאת הכנסת אישרה היום את הצעת החוק לפטור ממס את הרווחים של תאגידי המים ברשויות המקומיות.

הצעת החוק נולדה כתוצאה מוועדת ניסן, וועדה משותפת לממשלה ולשלטון המקומי להסדרת יחסי השלטון המקומי בתאגידי המים והביוב. החוק קובע כי רשויות מקומיות שמשק המים בתחומן נוהל על ידי התאגיד באופן יעיל ואחראי, כך שנוצרו רווחים לתאגיד, תקבלנה פטור ממס על רווחים ועל משיכת דיבידנד. הכספים שיושגו ממיסוי זה ישמשו לפיתוח השירות לאזרח על ידי הרשויות המקומיות.

 דב צור, ראש עיריית ראשון לציון ונציג פורום ה-15 בוועדת ניסן, שהוביל את המהלך, בירך על אישור הצעת החוק ואמר, "בימים של גזירות כלכליות ומשק במיתון, המיליונים שנצברו ועוד ייצברו בקופות תאגידי המים יחזרו לתושבי הרשויות וישמשו לתקציבי החינוך והרווחה, בצד שיפור תשתיות המים והביוב".

עוד הוסיף צור, "ההחלטה מעבירה מסר ברור, התושב משלם די על המוצר הבסיסי ביותר – מים. אין צורך לגבות עוד מס מהציבור בשיטות בירוקרטיות שונות. תושבי רשויות שתנהלנה משק מים נכון, יוכלו ליהנות מרווחי התאגיד מבלי שהממשלה תשלח ידה לקופה". 

 צור הדגיש, כי במקביל, בכוונתו להמשיך ולהיאבק נגד תעריפי המים הגבוהים, ובימים אלה תלויה ועומדת עתירתו בבג"צ להורדת מחירי המים לתושבי ראשון לציון. צור: "הצרכנים עדיין משלמים מחיר גבוה מידי על המים ועל כן נצברים בקופות התאגידים רווחים. אפשר וצריך להוריד את מחיר המים ואני מקווה ששופטי בג"צ יקבלו החלטה בקרוב".

 צור בירך את שר האוצר, את חברי הוועדה ואת שותפיו לשלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס וראש עיריית קריית אונו, יוסי נשרי, שהובילו להחלטה שמובילה את משק המים לכיוון הנכון.

 כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון


5 בנובמבר 2012