ראש עיריית ראשון לציון לשרי הפנים והשיכון:

"אשרו פטור חלקי מתשלום היטל השבחה לחיזוק מבנים לרעידות אדמה"

העיר ראשון לציון פועלת על מנת לעודד חיזוק ועיבוי מבנים נגד רעידות אדמה, ולכן ערכה תכנית מתאר מקומית, כהרחבה של תמ"א 38, שמטרתה עידוד נוסף לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה (רצ/106/1) אשר מקנה אפשרות לתוספת של עד ארבע קומות (100% מזכויות הבנייה בפועל), ואמורה להוות תמריץ כלכלי רב יותר ליזמים לבצע חיזוק מבנים בעיר. במסגרת תמ"א 38, על פי חוק, ניתן פטור בשיעור של 90% מהיטל השבחה לזכויות הבנייה הנוספות. סעיף זה מקנה פטור בשיעור של 90% מהיטל ההשבחה לזכויות הבנייה הנוספות כפי שנקבעו בתמ"א 38 או בתכנית מתאר מקומית עד לגובה הזכויות הללו.
ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, פנה לאחרונה במכתב לשר הפנים ושר הבינוי והשיכון, שיפעילו סמכותם (ע"פ סעיף 19 (ב) (2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965) ויאשרו פטור נוסף, בשיעור מחצית היטל ההשבחה לקומה אחת נוספת המותרת על פי רצ/106/1, מעבר לקומה המותרת על פי תמ"א 38, כך שהיטל ההשבחה בגין קומה זו יהא 25%, וזאת על מנת לעודד חיזוק המבנים ולהקטין את שטחי הבנייה הנוספים הנדרשים לצורך איזון כלכלי של הליך החיזוק.
בעיר ראשון לציון ישנם כ-1,000 מבנים הזקוקים לחיזוק נגד רעידות אדמה. בעירייה אומרים, כי כיום ישנן כ-50 בקשות להיתרים לחיזוק מבנים (על פי תמ"א 38 ורצ/106/1) הנמצאות בשלבי בדיקה ראשוניים, 19 בקשות להיתר הנמצאות בבדיקה מתקדמת, 8 היתרים ניתנו והבנייה כעת בביצוע, מתוכם 2 מבנים שכבר הושלמו וקיבלו אישור אכלוס ו-2  מבנים שיקבלו אישור כבר בחודש הקרוב.
ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "אנחנו עושים כל מאמץ לעודד חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה. אנחנו צריכים שהממשלה תעזור לנו להסיר את כל החסמים האפשריים בפני התושבים ובפני היזמים. אני מקווה שהשרים יפעילו סמכותם ויסייעו לקידום המשימה החיונית הזו". 
 
כתבה: טליה סומך,  דוברת העירייה  3.3.2011