עיריית ראשון לציון –הרשות היציבה ביותר מבחינה פיננסית

בפעם השלישית ברציפות עיריית ראשון לציון –הרשות היציבה ביותר מבחינה פיננסית, כך קובע מחקר BDI הבוחן את תפקוד הרשויות המקומיות בישראל

 חברת המידע העסקי BDI פרסמה לאחרונה תוצאות מחקר הבוחן את תפקוד הרשויות המקומיות בישראל וכמו בשנתיים האחרונות, גם השנה קובע המחקר, כי עיריית ראשון לציון היא הרשות בעלת היציבות הפיננסית הגבוהה ביותר בישראל. הרצלייה, אשדוד, אשקלון וחולון מדורגות אחרי ראשון לציון ברשימה.

 מהמחקר עולה, כי יציבות פיננסית של רשות מקומית הינה תוצאה ישירה, של הכנסות הרשות, של המצב הסוציו-אקונומי של התושבים והיכולת לגבות מהם את מסי העירייה, אך גם מהתנהלות יעילה של העירייה גם מבחינה תפעולית וגם מבחינה פיננסית.

במקום הראשון במדד היציבות הפיננסית, כמו בשנתיים האחרונות, מדורגת ראשון לציון, שמאכלסת כ-248,000 תושבים, ומציגה שיעורי גביית מיסים של 76%. אל המקום השני עלתה הרצליה, שדורגה אשתקד במקום השלישי עם כ-98,000 תושבים ועם שיעורי גבייה של 79%.

המחקר של BDI בחן את כל אוכלוסיית העיריות והמועצות בישראל והתבסס על שימוש בשלושה מקורות מידע: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דו"חות כספיים של העיריות והמועצות ומאגרי המידע של חברת BdiCoface.

 על מנת לבחון חוסן פיננסי נבחרו מספר מדדים המשקפים את יכולתן של עיריות ומועצות לעמוד בהחזר חובות. כמו-כן, נבנה מדד של יעילות פעילות שמשקף את יעילות התנהלות של עירייה או מועצה. מטרת העבודה היתה לאתר את המועצות והעיריות בעלות פרופיל של סיכון עסקי, חוסן פיננסי מוסר תשלומים ויעילות הטוב ביותר.

ראש העירייה, דב צור, הביע סיפוק מתוצאות המחקר, ואמר כי "בשלוש השנים האחרונות השקענו מאמצים וחשיבה רבה בנושא ניהולם התקין של כספי העירייה. עשינו בדק בית וביצענו ייעול במערכת העירונית. ההתנהלות הכספית היעילה של הרשות מאפשרת לנו להוריד את הארנונה לתושבים ולאחר שסיימנו את השנים האחרונות בעודף תקציבי גדול והורדנו את אחוז הארנונה 3 פעמים ברציפות, בכוונתנו להמשיך ולהוריד את הארנונה לתושבים, להמשיך להשקיע יותר  בחינוך, רווחה, נוער, איכות סביבה ופיתוח העיר ולהוביל את ראשון לציון להישגים בכל התחומים".

צור הודה לכל העוסקים במלאכה בעירייה על העבודה הקשה  ואמר כי הוא בכולם שותפים להישג.

כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

17 באפריל 2012