החזרת רווחי תאגיד המים לתושבים

יוזמה חדשה: רשות המים ומשרד האנרגיה יאפשרו לראשי רשויות מקומיות להוזיל את מחיר המים לתושבים

 בעיריית ראשון לציון הרימו את הכפפה והודיעו כי אם ההצעה תאושר - יוזיל את מחירי המים לתושבים ב 5-10 אחוז

ביום רביעי האחרון (26.6.13) הודיע שר האנרגיה, סילבן שלום, כי משרד האנרגיה ורשות המים יעלו הצעה למועצת המים לאשר מהלך שבמסגרתו יחזירו הרשויות המקומיות כסף לתושבים – אם תאגידי המים שלהן יצברו רווחים. בעירייה ובתאגיד המים "מניב", הצובר מידי שנה רווח של עשרות מיליוני שקלים,  הודיעו כי אם תאושר ההצעה יבקשו להשיב לתושבים 5%-10% מהסכום שהם משלמים בשנה.

 עיריית ראשון לציון נלחמת מזה שלוש שנים וחצי בתעריפי המים הגבוהים. בפברואר 2010 הגישה העירייה באמצעות תאגיד המים "מניב" עתירה לבג"צ. במסגרת העתירה ביקשה חברת "מניב" לבטל את מנגנון התעריף הארצי האחיד שקבעה רשות המים בטענה כי היא תאגיד יעיל ורווחי וכי במקום לצבור רווחים (כ-30 מיליון ₪ מידי שנה) יש להפחית את התעריף לתושבים. בעתירה ביקשה "מניב" לבטל את ההחלטה לקבוע תעריפים ארציים אחידים עבור השירותים שמסופקים ע"י תאגידי המים והביוב, שנקבעו במנותק מעלות אספקת שירותים אלה לצרכן בכל אחד מתאגידי המים והביוב, ולמעשה מהווים מס נוסף המוטל על הצרכן ולא מחיר הנקבע על יסוד העלויות הריאליות שבהן נושא תאגיד המים והביוב.

מאז עברו 3 שנים וחצי שבמסגרתם רשות המים התנגדה לעתירה.

 בנובמבר 2011 אישרה הממשלה את המלצות וועדת ניסן (הנוגעות לשינוי מבנה תאגידי המים והחזרת השליטה בהם לרשויות המקומיות) במסגרת זו אושר כי רשויות מקומיות שמשק המים בתחומן נוהל על ידי התאגיד באופן יעיל ואחראי, כך שנוצרו רווחים לתאגיד, יקבלו פטור ממס על משיכת הרווחים. הכספים שיושגו ממיסוי זה ישמשו לפיתוח השירות לאזרח על ידי הרשויות המקומיות. בעקבות החלטה זו, כבר בשנת 2012 משכה עיריית ראשון לציון דיבידנד בגובה 25 מיליון ₪ מקופת התאגיד לתקציב העירייה, אשר שימש לפיתוח שירותים, כגון, חינוך, רווחה, איכות סביבה ועוד. בשנת 2013 תמשוך העירייה דיבידנד בגובה 30 מיליון ש"ח.  

השבוע, עם פרסום הצעת שר האנרגיה ורשות המים, הודיעה עיריית ראשון לציון כי אם ההצעה תאושר  תבקש להשיב לתושבים רווחים בגובה של 5-10 אחוז מהתעריף השנתי אותו הם משלמים – החזר שיכול להגיע למאות שקלים בשנה.

סאלי לוי, מנכ"לית תאגיד המים "מניב" ציינה כי בזכות ניהול יעיל של משק המים העירוני בצד השקעות ניכרות בתשתיות הצליח תאגיד מניב להחזיר לתושבים באמצעות העירייה כ 25 מיליון ₪ בשנת 2012 וכ- 30 מיליון ₪ בשנת 2013, לטובת פרויקטים ברחבי העיר לרווחת תושבי העיר ראשון לציון. לוי: "זהו כסף של התושבים ונכון שיחזור לתושבים. אני מקווה שהמהלכים שמוביל ראש העירייה להחזרת רווחים לתושבים, אכן יישאו פרי, שכן באופן זה יקבל האזרח תמורה ישירה".

כתבה: טליה סומך - פינגולד, דוברת העירייה

1 ביולי 2013