ראשון לציון מובילה בחינוך

שיעור הסטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות בעיר – מהגבוהים ביותר

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור הסטודנטים בראשון לציון הלומדים במכללות האקדמיות הוא מהגבוהים ביותר לשנת תשס"ח. הנתונים מלמדים ששיעור הסטודנטים בקרב התושבים בעיר הוא 38.5. שיעור זה גבוה מזה שבערים הגדולות האחרות למעט תל אביב ורמת גן. מנתוני הלמ"ס נראה כי תושבי העיר בוחרים ללמוד יותר במכללות האקדמיות בעיר מאשר באוניברסיטאות וכן קיימת עלייה במספר מקבלי התארים במכללות אלו.

בעיריית ראשון לציון סבורים כי זוהי רק תחילתה של מגמת העלייה לאור הקמת קרן ההלוואות לסטודנטים שהוקמה לאחרונה על ידי העירייה וקרן ראשון לציון. מועצת העיר אישרה את תוכניתם של ראש העיר, דב צור, ומחזיק תיק הנוער והצעירים, דורון אוזן להקים קרן הלוואת לסטודנטים בני העיר בשיתוף קרן ראשון לציון. הקרן תאפשר לסטודנטים תושבי העיר לקבל הלוואה בנקאית בסך 10,000 ₪ בכל שנת לימודים לתואר ראשון, עד 3 שנות לימוד, כלומר הלוואה בהיקף של 30 אלף ש"ח. במהלך שלוש השנים של התואר, הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום, הריבית והקרן, כאשר הריבית על ההלוואה בשנים הללו תשולם על ידי קרן ראשון לציון. 

הסטודנט יתחיל לשלם את הקרן ואת הריבית רק לאחר שיסיים את לימודי התואר. החזר ההלוואה יתבצע במשך שש שנים מיום סיום התואר, בריבית חודשית בגובה פריים+רבע אחוז.

 ראש העיר, דב צור: " כעיר שהציבה את החינוך כערך עליון ובמרכז העשייה אנו מתכוונים לפעול כדי להעניק לכל הסטודנטים בני העיר הזדמנות לרכוש השכלה ולהצליח. יכולת כלכלית לא צריכה להוות מכשול לרכישת השכלה גבוהה ואנו רואים מחויבות למלא את החלל במקומות בהם הממשלה מותירה ואקום. נתוני הלמ"ס המצביעים על מגמת עלייה בקרב שיעור הסטודנטים במכללות האקדמיות בעיר מעודדים ביותר ואני מאמין כי בעזרתה של קרן ההלוואות לסטודנטים ראשון לציון תמשיך להגדיל את מעגל הסטודנטים הלומדים בעיר".

כתב:  ינון אדלר