ראשונים בבטיחות ילדים

אייל מושייוב
 

ישיבה ראשונה של כלל הגורמים בעיר עם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים

ביום ה' 18.11.2010 התקיימה בעיריית ראשון לציון ישיבה ראשונה של ועדת ההיגוי בנושא קידום בטיחות ילדים בראשות חבר המועצה אייל מושיוב עם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים. ישיבה זו הייתה הראשונה בה נכחו נציגים רבים מכלל הגורמים הרלוונטיים, הן בעירייה והן מחוצה לה שביכולתם לסייע בשמירה על בטחון הילדים  ובהם: מנכ"לית ארגון "בטרם" גב' אורלי סילבינגר, מנהלת תוכנית "עיר ללא אלימות" גב' ליאת עברי, מנהלת אגף גני ילדים בעירייה, נציגת המוקד העירוני, נציגי המשטרה, נציגי הצבא, נציגי בית החולים אסף הרופא, נציגי קופות החולים השונות, נציגי מד"א, נציג ועד ההורים ועוד. 

חבר המועצה, אייל מושיוב, המוביל את הנושא, אמר כי כחלק מקידום נושא הבטיחות בעירייה הצטרפה ראשון לציון לברית בין רשויות מקומיות המחויבות לקדם בתחום שיפוטן את בטיחות הילדים.

ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים מלווה את הרשויות ומעודד שיתוף מידע והעלאת הנושא לסדר היום העירוני והלאומי. התוכנית פותחה על מנת לתת מענה לרשויות המקומיות בישראל המבקשות לפעול למען שיפור בטיחות הילדים בתחומן וחוברים אליו כלל הגורמים והמחלקות שבאפשרותן לסייע בכך. הרעיון נולד עקב ההכרה כי  תאונות הן גורם מרכזי למוות ולנכות ומתוך הבנה שכדי להפחית תאונות יש לטפל בהן במקום שבו הן מתרחשות, קרי בקהילה.

מנתוני ארגון "בטרם" אשר הוצגו בישיבה עולה כי מדי שנה מתים 150 ילדים מפגיעות בלתי מכוונות שאת רובן ניתן למנוע, 25,000 ילדים מאושפזים וכ – 180,000 פניות מתקבלות במחלקות המיון בבתי החולים. התאונות מתרחשות בכל מקום: בבית, בחצר במוסדות החינוך, במרחב הציבורי ובדרכים. היקף פעילותה של הרשות המקומית במכלול תחומי החיים מעמידה אותה כגורם חשוב בניהול וקידום בטיחות הילדים ובצמצום היפגעותם בתאונות.

 ראש העיר, דב צור, אמר: "אני רואה חשיבות רבה בנושא הבטיחות בכלל ובטיחות ילדים בפרט ואני מברך על שיתוף הפעולה עם כלל הגורמים שחברו יחדיו להשגת היעדים אותם הצבנו לעצמנו. אנו שואפים להביא לצמצום והורדת שיעור הפגיעות בקרב הילדים באופן משמעותי במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבתים ובדרכים ואנו נמשיך בהעמקת הפעולות הנדרשות והקיימות באגפי העירייה".

 אייל מושיוב, חבר מועצת העיר: "נושא בטיחות ילדים הוא במרכז העשייה של העירייה ועל סדר יומו של ראש העיר חברי דב צור . יש חשיבות להביא להגברת המודעות בקרב הציבור ובקרב כלל הגורמים על מנת למנוע את מקרה הפגיעה הבא. כמי שמוביל את הנושא וכיו"ר הוועדה אני פועל בשיתוף פעולה עם גב' ליאת עברי והגורמים השונים לגיבוש תוכנית למניעת היפגעות של ילדים בקהילה וליישומה מתוך מטרה להגברת המודעות למניעת היפגעות ילדים הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי שלנו. ילדינו הם העתיד שלנו ואנו מחויבים לשמור, להגן ולהיות ראשונים בבטיחות ילדים."

 כתב: עו"ד ינון אדלר, ס.דוברת עיריית ראשון לציון