העירייה תשקיע כשני מיליון שקלים בהזנת ילדים במוסדות חינוך

ראש העירייה, דב צור, הנחה את מנהל החינוך להפעיל תכנית הזנה בעיר, כך שלא יהיה ילד אחד רעב בעיר. העירייה תשקיע כשני מליון שקלים בנושא במסגרת שלוש תכניות הזנה שונות בשנת הלימודים תשע"א.
התכנית הראשונה תספק כריכים לילדים אשר מגיעים לבית הספר ללא כריך מהבית ונותרים רעבים. במרבית בתי הספר ישנם סידורים פנימיים לטובת ילדים אשר אינם מביאים עימם מזון לבית הספר. לאחר מיפוי שנעשה במינהל החינוך עלה כי ישנם כ-140 ילדים בכל רחבי העיר שלא נמצא בעבורם פיתרון בתוך כתלי בית הספר.
ראש העירייה הורה למנהל החינוך למצוא פיתרון לכל אותם ילדים והקצה את התקציב הנדרש בהיקף של 128 אלף שקלים. מנהל החינוך נערך לעניין, ומעתה יקבלו אותם ילדים כריכים מידי יום. 
בנוסף, בימים אלה נערכת העירייה לצאת למכרז להזנת 1,000 הילדים הלוקחים חלק בתכנית חומש, בתקציב עירוני של כמיליון שקלים וחצי.  תכנית חומש הינה תכנית ארצית, אשר במסגרתה מוענקות שעות תגבור לימודי ל- 8 בתי ספר בעיר, לטובת קידום הישגי הילדים העולים יוצאי העדה האתיופית. במסגרת יום הלימודים הארוך, יקבלו התלמידים ארוחה חמה.
כמו כן, העירייה החלה להפעיל מפעל הזנה בבית הספר התיכון נעמת בהיקף תקציבי של כ-240 אלף ₪ בשנה. מפעל ההזנה מעניק לתלמידים ארוחה חמה ובשרית בחמגשית.
בנוסף, העירייה פיתחה רשת של 24 מועדוניות רווחה לאחר שעות הלימודים, לילדים מגיל גן ועד כיתה ה', אשר במסגרתן ניתנת ארוחה חמה לילדים. בגני ילדים, בהם מתקיים יום לימודים ארוך, ניתנת ארוחה חמה לילדים וכן בבתי ספר של חינוך מיוחד.
ראש העירייה, דב צור: "בראשון לציון לא יהיה ילד רעב, ואנו לא נחסוך באמצעים בעניין הזה. אנו מפעילים מגוון תכניות על מנת שלא יהיה אף לא ילד אחד בעיר שישב רעב בכיתה ויעסוק בשאלה מאין תגיע הארוחה הבאה שלו, במקום לעסוק בלימודים. במקביל, אנו גם מעניקים ארוחה חמה במוסדות שבהם מתקיים יום לימודים ארוך, ובמהלכו הילדים צורכים את הארוחה העיקרית שלהם".   
 

טליה סומך, דוברת העירייה