הכנסת התושבים בראשון לציון-הגבוהה ביותר מבין הערים הגדולות

  על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: הכנסת התושבים בראשון לציון-הגבוהה ביותר מבין הערים הגדולות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה באחרונה נתונים על הכנסות והוצאות משקי בית משנת 2009;

הבשורות הטובות: על פי הנתונים, ההכנסה, נטו וברוטו, למשק בית בראשון לציון היא הגבוהה ביותר מבין הערים הגדולות

הבשורות הפחות טובות: הנשים בעיר משתכרות רק 71% משכר הגברים

בימים האחרונים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוניה בנושא הכנסות והוצאות של משקי הבית בערים המונות 200,000 תושבים ויותר, לשנת 2009.

 מן הנתונים עולים מספר ממצאים מעניינים עבור תושבי ראשון לציון. תחילה, עולה כי ההכנסה החודשית ברוטו ונטו למשקי בית בראשון לציון היא הגבוהה מבין 6 הערים הגדולות. ההפרש בהכנסה בין ראשון לציון לבין 5 הערים האחרות גבוה משמעותית.

בראשון לציון 45,300 גברים שכירים ו- 46,900 נשים שכירות. הנשים משתכרות 71% משכר הגברים ברוטו לחודש (7,287 ₪ לעומת 10,211 ₪). נשים עובדות 37.9 שעות בשבוע לעומת 45.4 לגברים, גם כאשר משקללים את שכר האישה לשעת עבודה הוא נמוך משכר הגבר (46.3 ₪ לאישה לשעה לעומת 53.5 לגבר לשעה).

עוד עולה מן הנתונים, כי שכר הגברים השכירים המתגוררים בראשון לציון הוא נמוך משל אלו המתגוררים בתל אביב ובחיפה וגבוה מזה של המתגוררים בירושלים ואשדוד. עם זאת, שכר הנשים השכירות המתגוררות בעיר נמוך משל אלו המתגוררות בתל אביב וגבוה משל אלו המתגוררות בירושלים, חיפה ואשדוד.

 בראשון לציון 47,300 משקי בית שבראשם עומד שכיר. מספר המפרנסים במשק הבית עומד על 1.9 והוא הגבוה בין 5 הערים הגדולות. גם ההכנסה החודשית ברוטו ונטו, למשק בית בראשו עומד שכיר היא הגבוהה בין 5 הערים הגדולות. ההכנסה החודשית נטו לנפש סטנדרטית בראשון לציון גבוהה ומדורגת שנייה בין הערים הגדולות אחרי תל אביב. 

 בדיקת הוצאות משקי הבית בקרב הערים הגדולות, מעלה גם היא נתונים מעניינים. ההוצאה הכוללת לתצרוכת בראשון לציון היא הגבוהה בין 6 הערים הגדולות.

ההוצאה הכספית לתצרוכת בראשון לציון מהווה 80% מההכנסה הכספית נטו.

רבע מההוצאה לתצרוכת היא עבור דיור, וההוצאה לחינוך, תרבות ובידור בראשון לציון היא הגבוהה בין 6 הערים הגדולות.

מעניין גם לדעת שבראשון לציון השיעור הנמוך ביותר של תושבים המתגוררים בשכירות בין 6 הערים הגדולות.

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת העירייה

27 ביוני 2011