השבוע בראשון לציון: נסגרה פיצוצייה אשר מכרה אלכוהול מעבר לשעות המותרות בחוק

 

השבוע, נסגרה פיצוצייה נוספת אשר התירה מכירת אלכוהול, לאחר שעות הסגירה המותרות בחוק. כידוע, על פי החוק, מכירת אלכוהול לאחר השעה 23:00 אסורה בהחלט.

 הפיצוצייה "פיצוץ גרעיני" נתפסה מוכרת אלכוהול לאחר השעה המותרת, וכן, היוותה מוקד להתקהלויות רבות אשר הובילו באחד המקרים לקטטה במקום.

 לאחר שמפקחי הסיור של החברה לביטחון תפסו את המוכר בפיצוצייה מוכר אלכוהול בפעם הראשונה, זומן בעל הפיצוצייה לשימוע בעירייה והוזהר שלא למכור אלכוהול לאחר השעות המותרות בחוק. כמו כן, התבקש האיש לשמור על השקט בסביבת המקום.

 אולם, המשיך בעל הפיצוצייה במכירת אלכוהול שלא כחוק ונתפס שנית. לבקשת אגף סיור ושיטור בחברה לביטחון, הוצא למקום צו סגירה מינהלי.

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת העירייה

20 ביוני 2011