שבעה שוהים בלתי חוקיים נתפסו השבוע בעיר

 

בשיתוף פעולה של אגף סיור ושיטור עירוני בחברה לביטחון ומשטרת ישראל, נתפסו בשבוע האחרון שבעה שוהים בלתי חוקיים בתחומי העיר, יחד איתם  נתפס גם המעסיק שלהם והוא נחקר על ידי המשטרה.

במהלך השנה, מתקיימים סיורים של השיטור העירוני לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסירתם לידי המשטרה. בשיתוף פעולה של שני הגורמים, נתפסו בשנה האחרונה בשטח העיר 108 שוהים בלתי חוקים ו-14 מעסיקים.

בחברה לביטחון מוסרים עוד כי חלק ניכר מהשב"חים נתפסים באתרי בנייה בעיר, חלקם באזורים מסחריים. ברוב המקרים מדובר בתושבי יהודה ושומרון המחזיקים בתעודות זהות ישראליות מזויפות ובמקרים בודדים נמצאו בכליהם תעודות זהות ירדניות. הם לנים באתרי הבנייה או באזורים נטושים שמייעדים להם המעסיקים. בחברה יודעים לספר עוד כי היו מקרים שהשב"חים נתגלו כמבוקשים על ידי השירות הביטחון הכללי.

מוטי נחמני, מנכ"ל החברה לביטחון מוסיף: "בפעילות נחושה ומשותפת עם המשטרה אנו מצליחים לשים ידינו על שוהים בלתי חוקיים בתחומי העיר ובכך לצמצם את כדאיות השוהים להיכנס לעיר. אנו למודי ניסיון כי בין השוהים שנתפסים ישנם גם מבוקשים שעלולים להיות מסוכנים ברמה הביטחונית. במסגרת תפקידנו להבטיח את שלומם ואיכות חיי התושבים נמשיך ליזום סיורים באזורי בנייה בעיר ובמקומות מועדים נוספים."

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

27 בינואר 2013