שביתת הרשויות המקומיות – ינואר 2011

הסיבות לשביתה ודרישות השלטון המקומי 

 

הקיצוץ הזוחל בחינוך: הממשלה שחקה וקיצצה בשנים האחרונות את תקציבי החינוך בשיעור מצטבר של כ-600 מיליון ₪ (הסעות, בטיחות ושיפוץ בתי הספר, מועדוניות, סיוע במימון עובדי המינהלה במערכת החינוך ועוד). כמו כן, שחקה בהדרגה את התקציבים המופנים לתחום הרווחה ולשירותים ממלכתיים רבים נוספים, והטילה את ההוצאות הללו על הרשויות המקומיות. המשמעות היא עלייה בהוצאות הרשויות המקומיות, יותר ארנונה, הכבדת עלויות החינוך על חשבון ההורים, פחות שירותי רווחה ופגיעה באיכות חיי התושב.

 לעצור את שערוריית המים:  לפני שנה וחצי החליטה ממשלת ישראל כי היא מפסיקה לסבסד את המוצר הציבורי הבסיסי ביותר – מים,  וייקרה פי שלושה את מחירו. בצעד זה המיתה הממשלה באופן סופי את 'מדינת הרווחה'. לדעת הממשלה אפילו המים אינם ראויים עוד להיות מסובסדים. יתרה מכך, המדינה השיתה על הציבור דרך חשבונות המים הוצאות מנופחות למימון תאגידי המים, גירעונות ופנסיות לעובדי מקורות ועוד ועוד. 

אנו קוראים לממשלת ישראל לחזור אל קרקע המציאות ולהחזיר את המים למחיר השווה לכל נפש. מים אינם "מוצר" כלכלי שיש לסחור בו או "לעשות עליו כסף ורווח קל". אנו קוראים לממשלה להפחית את מחירי המים באופן משמעותי, וכן לבטל את החובה להקים תאגידי מים בזבזניים ומיותרים.

  החינוך טובע במים: בגלל הייקור הנ"ל של מחירי המים והטלת החובה על הרשויות המקומיות להקמת תאגידי מים, הוטלה על הרשויות המקומיות בישראל הוצאה תקציבית נוספת של 1.2 מיליארד שקלים מדי שנה !!

הוצאה תקציבית שערורייתית ובלתי נתפשת זו, שנועדה לנפח את חשבונות משרד האוצר ואת קופות תאגידי המים, על חשבון הציבור ועל חשבון הרשויות המקומיות, באה על חשבון שעות לימוד, הקמה ובניית תשתיות עירוניות מתקדמות בערי ישראל,  הרחבת פעילות הקהילה, התרבות והפנאי בערי ישראל, ועל חשבון איכות החיים של כולנו.

 כופים עליכם הוצאות בלתי סבירות: ממשלת ישראל משתמשת בכספי הארנונה שתושבי הערים משלמים למימון של מועצות דתיות בזבזניות, למימון מוסדות לימוד פרטיים, ישיבות וכוללים המסרבים ללמד לימודי ליבה, ומסרבים לחנך את ילדיהם לגיוס ותרומה ציבורית והתגייסות לשירות בצה"ל או לשירות אזרחי אחר.

ככל שיעבור הזמן, והתנהגות שערורייתית זו של הממשלה תימשך אנו הרשויות המקומיות, וכל אזרחי המדינה נצטרך לשלם יותר ארנונה, כדי לסבסד ולממן את שירותי החינוך והרווחה הבסיסיים ביותר, שאותם חייבת המדינה לספק על פי החוק ועל פי המוסר הציבורי הבסיסי והטבעי ביותר.

 תנו לנו את הסמכות לשרת את התושבים: חוק העיריות המנדטורי לא מאפשר לנו להעניק לתושב את השירות הראוי, וכובל את הרשויות המקומיות להיות משועבדים לשרי הממשלה ולאינטרסים הפוליטיים הצרים שלהם. רק חוק עיריות מודרני שיסדיר מחדש את סמכויות הרשויות המקומיות ויעניק להן ולקהילות העירוניות סמכויות ביצוע והחלטה אמיתיות ומעשיות יתן מענה לניהול חיים אזרחיים תקינים, ראויים ומתקדמים בערי ישראל.

הצעת חוק עיריות חדש הוגשה לכנסת על ידי הממשלה הקודמת, אך הממשלה הנוכחית לא טרחה לקדמה או לחדש את העבודה עליה מאז כינונה לפני שנתיים ועד עתה.

על אף אינספור פניות מהשלטון המקומי לממשלה בתחינה ובקשה שתחדש את קידום חוק העיריות החדש, התחמקו שרי הממשלה, ובראשם ראש הממשלה, שר הפנים ושר האוצר, מלחדש את העבודה על חוק העיריות החדש, והכל בשל אינטרסים פוליטיים וסקטוריאליים צרים ובלתי ענייניים.

 ממשלת ישראל מבקשת שנייקר לכם את הארנונה, כדי לממן שירותים שמחובתה להעניק לכם, אזרחי ישראל. אנחנו לא מוכנים לייקר לכם את הארנונה, ואנחנו לא מוכנים לאפשר לממשלה להתחמק מאחריותה האזרחית הבסיסית ביותר לחיינו.

 בין דרישותינו:

1.       ביטול הקיצוץ והגדלת תקציבי החובה הממשלתיים לרשויות המקומיות – הגדלת מענק האיזון ל-3 מיליארד ₪ לשנה, והגדלת מענקי הפיתוח ל-600 מיליון ₪ בשנה.

2.       הגדלת תקציבי החינוך לרשויות המקומיות - כדי לאפשר לנו להעניק חינוך למצוינות וחינוך שוויוני. היום ממשלת ישראל מעודדת חינוך פרטי, וחינוך סקטוריאלי חרדי, ולמעשה מחסלת את החינוך הממלכתי במדינת ישראל.

3.       הורדת מחירי המים השערורייתיים – תעריפי המים התייקרו פי 3 לאזרח ללא כל סיבה אמיתית. ניתן להוריד את מחירי המים ב- 50%, ועדיין ממשלת ישראל תרוויח!! 

4.       ביטול תאגידי המים המיותרים והבזבזניים -  משק המים נוהל במשך שנים כמחלקה בתוך העירייה, ולאורך שנים נוהל באופן מיטבי, על פי כל מדד מקצועי בינלאומי. ממשלת ישראל כפתה על הרשויות המקומיות להקים תאגידי מים בזבזניים ומיותרים, המעסיקים מנכ"לים, סמנכ"לים, מהנדסים, טכנאים, ורוכשים בניינים, רכבים ואמצעים יקרים ובזבזניים. ממשלת ישראל חייבת לעצור את התהליך ההרסני הזה, ולבטל את הקמת תאגידי המים בישראל או לאפשר את הפיכתם לתאגיד עירוני רגיל.

5.       חוק עיריות חדש: על הממשלה לפעול לאלתר, וללא כל דיחוי נוסף, לקידום חוק עיריות חדש שיחליף את החקיקה המנדטורית והדיקטטורית, שבה הרשויות המקומיות נתונות לסחטנות של השרים והאינטרסים שלהם, ויאפשר לרשויות מקומיות ועיריות המתפקדות ברמת ניהול גבוהה ולקהילות שלהן עצמאות לקבל החלטות על אופן חייהם, וכן סמכויות ניהוליות מתקדמות ומודרניות כדי לתכנן ולנהל את עריהם ואת הסביבה בה הם חיים, בדיוק כפי שמקובל בכל המדינות המפותחות בעולם.

מי שובת?

· יושבתו כל שירותי העירייה וכל המערכות אותן מפעילה העירייה, ללא יוצאים מן הכלל.

· יושבתו כל עובדי העירייה, ללא יוצאים מן הכלל.

· יושבתו ויפסיקו לפעול באופן מלא כל הקבלנים של העירייה, וכל עובדי החוץ או עובדי הקבלן שמפעילה או מעסיקה העירייה, ללא יוצאים מן הכלל.

זוהי השבתה מלאה, כוללת, מקיפה ורב-מערכתית, כמוה לא ידע השלטון המקומי ולא ידעה מדינת ישראל מאז הקמתה.

 ממשלת ישראל צריכה להבין:

די לזלזול באזרחיה ובצרכיהם הבסיסיים והלגיטימיים !

די להתנערות הממשלה מאחריותה לשירותים הממלכתיים היסודיים !

די לסחטנות הכלכלית והחברתית הממשלתית לה אנו עדים בשנים האחרונות !

אזרחי ישראל והרשויות המקומיות לא יהיו עוד המקור הכלכלי למימון האינטרסים הפוליטיים הסקטוריאליים של שרי הממשלה !

  

****