תאגידי המים חוזרים לרשויות המקומיות

 

בעקבות מאבק השלטון המקומי, החליטה השבוע הממשלה על החזרת השליטה על תאגידי המים לרשויות המקומיות.  ההסכמות כוללות הקלה במיסוי תאגידי המים והביוב ויביאו לייעול פעילות משק המים ושיפור השירות העירוני לאזרח. 

ראש העירייה, דב צור, שהיה חבר בוועדת ניסן שגיבשה את ההמלצות: "הגענו להישגים חשובים מאוד שבסופו של דבר יגיעו לתושבי העיר. השלב הבא: הורדת מחירי המים"

 כשמונה חודשים לאחר שהממשלה הקימה את וועדת ניסן, בה היה חבר ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, ויותר מ-10 שנים מאז החל מאבק השלטון המקומי, האחריות על תאגידי המים חוזרת לרשויות המקומיות.

 הממשלה החליטה לקבל את המלצות וועדת ניסן הנוגעות לשינוי מבנה תאגידי המים והחזרת השליטה בהם לרשויות המקומיות.

 מתוך המלצות וועדת ניסן: רשויות מקומיות שמשק המים בתחומן נוהל על ידי התאגיד באופן יעיל ואחראי, כך שנוצרו רווחים לתאגיד, יקבלו פטור ממס על משיכת דיבידנד. בנוסף, יינתן פטור ממס על חברות ומס על ריבית על הלוואות בעלים. הטבות מס אלו יינתנו במסגרת הוראת שעה למשך חמש שנים, החל מינואר 2011. הכספים שיושגו ממיסוי זה ישמשו לפיתוח השירות לאזרח על ידי הרשויות המקומיות.

בנוסף, על מנת לאפשר ניהול יעיל של תאגידי המים ולחסוך בעלויות למען האזרח,  הוסדרו מספר ממשקים של הרשויות המקומיות עם תאגידי המים והביוב, בהם- מתן אפשרות לבעלי תפקידים ברשות המקומית, לכהן כדירקטורים בתאגיד המים והביוב, בהתנדבות; לאחד את מנגנוני הגבייה והמוקד של העירייה ושל התאגיד ועוד.

 ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, נציג פורום ה-15 בוועדת ניסן, אמר כי "מדובר בהישג משמעותי, המוכיח כי כאשר יש הידברות בין העיריות לממשלה אפשר להגיע להסכמות, שמהן ייהנה כל בית בישראל. בזכות השינוי, מאות מיליוני שקלים יוחזרו מהתאגידים לקופת העיריות וישמשו לתקציבי החינוך, הרווחה, התשתיות ועוד, בצד שיפור תשתיות המים והביוב. עברנו ממצב של משק מים עם עודף רגולציה למצב של משק מים יעיל ובריא, שמעניק שירות טוב יותר לאזרח, ומבטיח שההנאה מתוצאותיו תגיע לאזרח".

 וכיצד ירוויחו תושבי ראשון לציון? בעקבות החלטת הממשלה, תוכל העירייה למשוך את הרווחים שנצברו בקופת תאגיד המים "מניב", העומדים על 66 מיליון שקלים, ללא תשלום מס נוסף, ולעשות בכסף זה שימוש לצורכי תושבי העיר בתחומי חינוך, איכות סביבה, רווחה ועוד.

עוד מאפשרת ההחלטה לעירייה להעניק הנחות בתשלומי המים למשפחות בעלות קשיים סוציאליים חריגים.

 צור הוסיף ואמר "יצאתי למאבק הזה כדי להוריד את תעריפי המים לתושבי ראשון לציון. הגענו להישגים חשובים מאוד שבסופו של דבר יגיעו לתושבי העיר. אני לא מסתפק בזאת, אני מתכוון להמשיך ולהילחם על הורדת תעריפי המים לתושבי ראשון". כזכור, לפני למעלה משנה הגישה עיריית ראשון עתירה לבג"צ בבקשה להורות למדינה להוריד את תעריפי המים לתושבי ראשון לציון בשל העובדה כי תאגיד המים "מניב" מצליח לספק שירותים מצוינים וברמה גבוהה, יעילה ואחראית מבלי לגבות מתושבי העיר תעריפים כה גבוהים. העתירה מתנהלת בימים אלה בבג"צ.

  כתבה: טליה סומך, דוברת העירייה

8 בנובמבר 2011