מועצת העיר אישרה את תקציב 2013

הארנונה שוב יורדת ומשקיעים יותר בחינוך

מועצת העיר אישרה השבוע את הצעת התקציב לשנת 2013. תקציב שנת 2013 עומד על 1.5 מיליארד שקלים והוא גבוה בכ-66 מיליוני ₪ מתקציב 2012.

בתקציב ניתן דגש מיוחד על מימוש תוכנית העבודה של ראש העירייה ושל הנהלת העירייה במספר נושאים, בראשם, הפחתה נוספת, רביעית במספר, של הארנונה למגורים בשיעור של 2% לעומת השיעור שנקבע בחוק. משמעות הפחתה זו הינה הקטנה נוספת של  כ-7 מיליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת 2013, ובסך הכל כ-30 מיליוני שקלים במצטבר שירדו מתקציב שנת 2013 ונשארו בכיסם של תושבי העיר.

בהתאם למדיניות ראש העירייה להגדיל את ההשקעה העירונית בחינוך, גם השנה יגדל תקציב החינוך בנוסף לעלייה בתקציב זה בשלוש השנים הקודמות. תקציב השכר העירוני צפוי לגדול. זאת,  עקב סדרה של הסכמי שכר חדשים שנקבעו ברמה הלאומית הכוללים הסכם לעובדי דור ב',  הסכם חדש לעובדים המינהליים בעיקר בעלי השכר הנמוך, תוספת של 10% לסייעות,  תוספת ניהול לדור ב' של כ- 5-10  אחוז, העלאת שכר המינימום והפעימות הנוספות לכלל עובדי העירייה שאינם מורים.

בצד ההכנסות, כולל תקציב העירייה דיבידנד בסך 30 מיליון ₪ מחברת מניב, המתאפשר בזכות הסדר תאגידי המים והפטור שניתן ממס על רווחי מניב וחלוקתם, שעבר הליכי חקיקה בכנסת. כך ייהנו תושבי העיר מהרחבת השרותים לאור רווחי החברה ויעילותה.

בנוסף, גם השנה נעשה שימוש בעודפי תקציב. בשנת 2013 נעשה שימוש בעודף בסך כ-41 מיליוני ₪ לעומת כ-43 מיליוני ₪ ב-2012, אך השימוש בכספים הוגבל לכיסוי הוצאות בעלות אופי חד פעמי, כגון, רכישת פחים טמוני קרקע, סריקת מסמכי העירייה, ארועי שנת ה-130 וכו', והכל כדי שהעודף לא יהווה בסיס לתקצוב מוטעה בשנים הבאות.

 ראש העירייה, דב צור, אמר בישיבה:"זהו  התקציב החמישי שאני מגיש כראש העירייה. התקציב הינו כלי קריטי לניהול העירייה ומהווה בסיס לתוכנית העבודה השוטפת שלה. לכן, השתדלנו גם השנה לסיים את הליכי האישור בעירייה ערב תחילתה של שנת הכספים".

"אנו נועלים את שנת 2012", אמר צור, "שנה בה המשיכה העיר לצמוח ולשגשג. שכונות חדשות התאכלסו בתושבים חדשים, עסקים חדשים רבים נפתחו ומספר התושבים עבר את קו 250 האלף. ההשקעה הרבה של העירייה בתחומים השונים גם היא הביאה לצמיחה: הישגי תלמידי העיר רשמו עלייה ניכרת, העיר זכתה בפרס שרת התרבות והספורט על השקעתה בספורט, העיר זכתה לתואר העיר היציבה ביותר בישראל מבחינה פיננסית, תנועות הנוער שוברות שיאים של השתתפות, הגינות ציבוריות שודרגו, תשתיות העיר זוכות לחידוש ושדרוג, העיר הותיקה מקבלת טיפול ייחודי להתחדשות, מספר המבקרים באירועי התרבות השונים בעיר בעלייה והרשימה עוד ארוכה.

את כל זאת אנו עושים כאשר אנו ממשיכים להוריד את הארנונה לתושבים. גם בשנת 2012, שעה שכל אזרחי המדינה שילמו יותר, תושבי ראשון לציון שילמו פחות.

 אנו פותחים את שנת 2013, כאשר המדיניות שלנו להשקיע יותר בתושבים, ממשיכה להוביל אותנו בעשייה. תקציב שנת 2013 גבוה בכ-66 מיליוני ₪ מתקציב 2012 ומסתכם בכ-1.5 מיליארד ₪".

"יחד עם זאת", הוסיף צור, "שנת 2013 נראית כשנה בעייתית מקודמותיה במשק הישראלי. יש ירידה בנתוני הצמיחה החזויים, אף שהיא עדיין חיובית, וישנם מספר סימנים מדאיגים בנתונים שונים. היעדר תקציב ממשלתי לשנת 2013 והחשש מקיצוצים שיהיו בו עם תום הבחירות בתחילת 2013, מקשים על מלאכת התכנון התקציבי ומחייבים משנה זהירות. בנוסף הבשילו ליישום בשנת 2013 סדרת הסכמים קיבוציים, שנחתמו "בשנים הטובות" ובאו לידי יישום עתה. הוצאה כבדה זו שהוטלה על קופת העירייה חייבה קיצוץ מסוים בפעולותיה, וזה נעשה באופן מדוד במרבית מינהלי העירייה".

צור סיכם ואמר כי תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

           

כתבה: טליה סומך - פינגולד, דוברת העירייה
25 בדצמבר 2012