תיק איכות הסביבה לרז קינסטליך

 

בישיבת מועצת העיר, שהתקיימה בשבוע שעבר, הועבר תיק איכות הסביבה לטיפולו של חבר המועצה, משנה לראש העיר, רז קינסטליך, אשר מחזיק כיום בתיק קשרי קהילה.

קינסטליך, שעסק בעבר בנושא איכות הסביבה הביע שביעות רצון מקבלת התיק והדגיש את חשיבות נושא איכות הסביבה בראות עיניו.

קינסטליך:"אני מייחס לטיפול בנושא איכות הסביבה חשיבות רבה לאין שיעור. כבר בעבר, היווה נושא איכות הסביבה חלק מרכזי מן האג'נדה שלי ואני מברך על ההזדמנות שניתנה לי לעסוק בו שנית. בכוונתי להפנות את מרבית מרצי וכוחותיי לטיפול בתיק איכות הסביבה. התיק החדש בסמכותי, עוסק בנושא בעל חשיבות רבה על סדר יום העולם כולו, ואני, בתמיכתו של ראש העיר, אפעל על מנת להציב את הנושא בראש סדרי העדיפויות גם בעיר ראשון לציון".

קינסטליך ביקש להודות לראש העיר על האמון שניתן בו בעת קבלת התיק, והוסיף:"בכוונתי לפעול לחינוך בנושא כבר מהגיל הצעיר, בגנים ובבתי הספר היסודיים. רק הנחלת חשיבותו של הנושא לילדי העיר, תביא לשינוי הרצוי. אפעל בנחישות ובנחרצות לטיפול הראוי ביותר בנושא".

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת העירייה

12 ביולי 2011