ממשיכים בהתייעלות- העירייה עוברת לתכניות עבודה מקושרות תקציב

עידן חדש בעיריית ראשון לציון. כחלק ממדיניות ראש העיר לשפר ולייעל את פעילות העירייה, החליטו ראש העיר, דב צור, ומנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, לשנות את האופן שבו בונים את תקציב העירייה, ולפעול משנת העבודה 2011 על פי תכניות עבודה מקושרות תקציב. עד היום בנה כל מינהל את תכנית העבודה על בסיס התקציב שניתן לו. החל משנת העבודה 2011 יפרט כל מינהל את מטרותיו ויעדיו בתכנית העבודה, ועל בסיס זה ייקבע תקציבו.

את המהלך המהפכני מוביל צוות בראשות מנכ"ל העירייה, ובו חברים סמנכ"ל העירייה, חיה ברנפלד, סמנכ"ל כוח אדם וראש מינהל אמרכ"לות, איתן דורון, גזבר העירייה, הרצל יוספיה, סגנית הגזבר, שרונה וייזל, מרכזת הפרויקט, שרית רשתי וכן יועץ ארגוני שמלווה את התהליך, יורם טבת.

דגש נוסף שנכנס השנה לעשייה, הוא גיבוש תכניות העבודה בפרספקטיבה מגדרית, המביאה בחשבון את השפעת תכנית העבודה על שוויון הזדמנויות וצדק חברתי. את המהלך הזה מובילה יועצת ראש העיר למעמד האישה, הגב' איריס כגן. 

ראש העיר, דב צור, אמר כי אחת המטרות המרכזיות שלנו היא לשפר את השירות לתושב ולייעל את עבודת העירייה, "היעד שלנו הוא לתת לתושבים יותר, תוך ניהול תקציב בצורה חכמה ויעילה. גם בתקציב שנת 2011 אנו מתכוונים להעלות את ההשקעה העירונית בחינוך, בניקיון העיר וביצירת מקומות תעסוקה איכותיים על ידי פיתוח מתחמי עסקים. אין לי ספק שהמעבר לתכניות עבודה מקושרות תקציב ימקד את המשאבים והמאמצים שלנו וישפר את עבודת העירייה ואת השירות הניתן לתושבים".

מנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, אמר, כי "תכניות העבודה יגדירו משימות ברורות, יעדים ומדדים, ואנו מתכוונים לעקוב אחר יישום המשימות. זהו שינוי בדרך החשיבה ואני מאמין שהשינוי יביא לשירות טוב יותר לתושבי העיר ולעבודה נכונה ויעילה יותר של העירייה והגופים העירוניים".

בימים אלו מגבש כל מינהל את תכנית העבודה לשנה הקרובה הכוללת את המטרות, היעדים והמשימות שלו. התכניות יאושרו על ידי הנהלת העיר ועל בסיסן ייבנה תקציב העירייה לשנת 2011.

כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון