תוכנית המתאר לראשון לציון- מפגש שני עם תושבים

ביום חמישי,  2.9.2010  בשעה 18:30 יערך בבניין העירייה מפגש  תושבים שני במעמד ראש העירייה דב צור ומהנדס העיר מר אלי יהלום, בו יוצגו על ידי צוות תוכנית המתאר שתי חלופות אפשריות מפורטות לתכנון העיר. לקראת המפגש יוצג לעיון הציבור במבואת בניין העירייה חומר רקע תכנוני הכולל בין השאר את מגבלות ויעדי התכנון, חלופות תכנון ראשוניות אשר מהן פותחו שתי החלופות המפורטות וכן יוצגו עיקרי הנושאים והממצאים ממפגשי התושבים הקודמים. המידע יוצג בין התאריכים 22.8.10 -12.9.10. הקהל מוזמן להכיר ולחוות דעתו בכל ימות התערוכה.

בימים אלו פועלת עיריית ראשון לציון לגיבוש תכנית מתאר מקומית לכל שטח השיפוט של העיר. התוכנית, פרי יוזמתה של עירית ראשון לציון שהכירה בצורך להכין תוך זמן קצר ככל האפשר תכנית מתאר המגדירה את מדיניות הפיתוח של העיר בתחום הפיסי, הכלכלי, החברתי והדמוגרפי.

מטרת העל של תכנית המתאר היא חשיבה תכנונית מקיפה חדשה, ליצירת מסגרת כוללת שתתרגם את חזון הפיתוח והצמיחה העירוניים לתכנית מעשית. אופק התכנון של התכנית מתייחס לשנת 2030  והתוכנית תהווה מסמך סטטוטורי (חוקי) מחייב, שינחה את פיתוח העיר בטווח הקצר ובטווח הארוך.

עד היום, הסתיימו השלבים של ניתוח המצב הקיים, הגדרת יעדים ומטרות ופרוגרמה לתכנון והוכנו שתי חלופות אפשריות מפורטות לתכנון העיר. את תוצרי  העבודה שנעשתה עד כה, ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה .

חלק חשוב בהליך הכנת התוכנית הינו תהליך שיתוף הציבור שמטרתו לבטא את מגוון הגישות והציפיות של התושבים ומתן היתר לביקורת בונה מתוך לימוד לקחים מהמציאות הקיימת וחתירה לחזון וליעדים המבטאים את שאיפות הציבור.

מטרה חשובה בתהליך התכנון היא ליידע את הציבור עבורו מכינים את התכנית בכל תוצרי התכנון בשלבי העבודה על מנת לאפשר לתושבים להשפיע על סביבת חייהם וליצירת מסגרת המבטיחה שקיפות בתהליך התכנון על מנת לאפשר מתן ביטוי למגוון דעות, זוויות ראיה ואינטרסים ולהחלפת דעות בין הגורמים השונים השותפים בתהליך התכנון.

שזירת תהליך שיתוף הציבור כחלק בלתי נפרד מתהליך התכנון עצמו על בסיס שותפות בין מגוון גורמים (מקבלי החלטות, מתכננים, תושבים, ארגונים וכו')  עשוי להוביל לתהליך של שיתוף בונה, אשר יתרום לאיכות התכנית ויקצר את מועד השלמתה, מאחר ויקטין את מספר ההתנגדויות.

 עד כה התקיימו במסגרת השלב הראשון של התוכנית שני מפגשים עם הציבור. המפגשים התקיימו פעם במזרח העיר ופעם במערב העיר במעמד ראש העיר מר דב צור הדרג הבכיר ואנשי מקצוע של העירייה. השתתפות התושבים הייתה ערה, וניכר כי בראשון לציון הציבור אכן רוצה להשתתף, ללמוד ולהשפיע על תהליכי התכנון החשובים.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "מטרת העל של תכנית המתאר היא חשיבה תכנונית מקיפה חדשה ליצירת מסגרת כוללת שתתרגם את חזון הפיתוח והצמיחה לתכנית מעשית. עיר היא דינמית, מורכבת, ובכדי שתתפתח בכיוון הנכון והראוי לה, יש צורך לתכנן את כיוון התפתחותה בצורה מושכלת, בשיקול דעת, תוך ראייה רחבה והתייחסות למגוון רחב של מרכיבים וצרכים עירוניים. לשם כך נועדה תכנית המתאר, המציעה כלים לתכנון עתידי של העיר עוד שלושים וחמישים שנה בתחום המגורים, התעסוקה, הבילוי והפנאי, חזות העיר ועוד. התכנית תיצור יחס נכון בין שטחים בנויים ושטחים פתוחים תוך שמירה על ערכי טבע, נוף וטופוגרפיה המיוחדים לעיר, וכן, תקבע מדיניות שימור המאפשרת שימור מרקמים ומבנים בעלי ערך היסטורי תרבותי מחד ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך. התכנית תתייחס בין היתר גם לשיפור מערכת התחבורה ומערכות התשתית וכן לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים ושיפור איכות הסביבה. כל זאת כדי לאפשר את המשך פיתוחה של העיר תוך שמירה על ערכיה המיוחדים, והבטחת איכות חיים גבוהה לכלל תושביה".

ראש העיר מוסיף כי "תכנית מתאר היא דבר שנוגע לכולם. תושב יכול להתעורר מחר בבוקר ולגלות שבונים לו ליד הבית בניין של 18 קומות, או לחילופין, פארק של 18 דונם. אלו החלטות שאנו צריכים לקבל היום, ואנו רוצים לעשות זאת בשיתוף עם תושבי העיר.

מדובר בהחלטות מאוד משמעותיות לעתידה של ראשון לציון. אנו דנים יחד עם התושבים בשאלות כמו האם יש למשוך לעיר זוגות צעירים או אוכלוסייה בוגרת ומבוססת; מהי מדיניות הבנייה העדיפה - גורדי שחקים או בנייה נמוכה; מהי מדיניות השטחים הפתוחים – האם לשים דגש על פארקים גדולים או על גינות ציבוריות בקרבת בנייני המגורים".

צור מדגיש כי "חלק חשוב ומרכזי במדיניות העירייה הוא ניהול ענייני העיר בשקיפות ושיתוף אמיתי של התושבים בהחלטות ותכניות העירייה. אנו משתפים את התושבים בדילמות שלנו, שומעים דעות שונות, ואני בהחלט רואה בכך חשיבות רבה".