נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד מניב

  נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד תאגיד המים ראשון לציון "מניב" ע"ס של 152 מיליון ₪

בחודש אוקטובר 2010 הוגשה כנגד מניב בקשה לאישור תובענה ייצוגית ע"ס של 152 מיליון ₪, ע"י זאב לנגזם. במסגרת הבקשה נטען כי בגביית אגרות המים והביוב בגין צריכה משותפת, פועלת מניב תוך "הטעיה, ניצול תרמית, גזל וגניבה" תוך שימוש בצגי שווא וחוסר תום לב.

בתגובתה לבקשה הנ"ל הבהירה מניב, כי התשלומים הגבוהים בגין צריכה משותפת בנכס נשוא הבקשה קשורות לנסיבות הייחודיות לו ובכלל זה, הצנרת הישנה המותקנת בו, שמביאה לפיצוצי צנרת ולנזילות רבות.

בדיון מקדמי שהתקיים בביהמ"ש המחוזי ביום רביעי ה-16.3.11 (בפני השופטת שטמר), הורה ביהמ"ש על מחיקת הבקשה תוך חיוב המבקש בהוצאות משפט. במהלך הדיון, ביהמ"ש מתח ביקורת על המבקש שבחר לנקוט בצעד דרסטי של בקשה לאישור תבענה ייצוגית, מבלי שניסה למצות אמצעים אחרים, כולל פניה לערכאות בתביעה אישית ולא ייצוגית.

מיאיר דורי, מנכ"ל מניב נמסר בתגובה: "מטבע הדברים, החברה מתמודדת עם מאות פניות של צרכנים כנגד חיובי המים המוטלים אליהם, אשר רבות מהן מתמקדות בצריכה המשותפת. רק השנה, זוהי השנייה לאישור תביעה ייצוגית כנגד מניב בגין צריכה משותפת, המסתיימת  בסילוק על הסף ואני מברך על כך. בפני החברה ניצב אתגר יום יומי, להבחין  בין תלונות סרק לתלונות ענייניות, המחייבות אותנו לבדוק את עצמנו ובמידת הצורך לתקן את הדרוש תיקון. שיפור השירות לתושב וטיפול מהיר, יעיל וענייני בתלונות הוא אחד היעדים המרכזיים שהציבה החברה לעצמה לשנת העבודה הנוכחית, וההצלחה בתיק זה לא תסיט אותנו מיעד זה".

במסגרת ההליך יוצגה ע"י מניב ע"י עו"ד אחיקם שוסטר. המבקש יוצג ע"י עו"ד עו"ד גלי כרמלי.

 כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון