הסמכת הוועדה המקומית ראשלצ לאשר תכניות מפורטות

  שר הפנים אישר: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בראשון לציון מוסמכת לאשר תכניות מפורטות בתחומה

המשמעות: קיצור הליכי אישור התכניות משנתיים וחצי בממוצע לעשרה חודשים בממוצע לכ-14 אלף יחידות דיור בתכנון ולכשמונה מיליון מ"ר שטחי תעסוקה בתכנון

שר הפנים גדעון סער אישר את המלצת מינהל התכנון במשרד הפנים להסמיך את הוועדה המקומית בראשון לציון לאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר המקומית המעודכנת.

על פי חוק התכנון והבניה, בסמכות שר הפנים להסמיך את הוועדה המקומית לאשר תוכניות שעל פי החוק הינם בסמכות הוועדה המחוזית, ובתנאי שאינם מהווים שינוי לתוכנית המתאר.

על מנת לקבל החלטה להסמיך רשות מקומית, עורך משרד הפנים, באמצעות צוות מינהל התכנון שלו בדיקות מקיפות על פעילות העירייה והועדה המקומית. בין היתר נבדקו: המבנה הארגוני של מינהל ההנדסה, כוח האדם הניהולי והמקצועי, היקפו ואיכותו, היקף הפעילות בתכנון וברישוי, נהלי עבודה, אופן התנהלות הוועדה המקומית, כמות העררים המוגשים על החלטות הועדה, איכות הפיקוח והאכיפה על חוקי התכנון והבניה, עבודה מול הוועדה המחוזית, איכות התוכניות המקודמות בעיר, שימוש בטכנולוגיה ומערכות מיחשוב, היכולות לטפל בבעיות מורכבות בנגישות ותחבורה, והיכולת לשרת את הציבור באופן מקצועי ושקוף.

בדיקה קפדנית זו נמשכה בעיריית ראשון לציון ארבע שנים. לאחרונה, העבירה ראש מינהל תכנון במשרד הפנים, הגב' בינת שוורץ, חוות דעת לשר הפנים בו קבעה כי העירייה נמצאה ראויה להסמכה.

משמעות המהלך היא קיצור משמעותי של תהליך אישור התכניות המוגשות לוועדה. מניסיון העבר עולה כי הסמכה מסוג זה מקצרת הליכים משנתיים וחצי בממוצע לעשרה חודשים בממוצע. בכך מצטרפת עיריית ראשון לציון לערים הגדולות חיפה, תל אביב, חולון, נתניה והרצליה. 

להסמכה חשיבות רבה לעיר ראשון לציון שהגישה לפני כשנה וחצי תכנית מתאר לעיר לשנת 2030, אשר נמצאת כעת בדיונים בוועדה המחוזית. עם אישורה, תזכה העיר לעצמאות כמעט מוחלטת בקידום תכניות מפורטות.

בראשון לציון כ-14,000 יחידות דיור בשלבים כאלו ואחרים של תכנון ואישור ועוד כשמונה מיליון מ"ר שטחי תעסוקה בתכנון.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, הודה לשר הפנים הנכנס ולראש מינהל התכנון ואמר כי "מדובר בהבעת אמון חשובה בוועדה המקומית ראשון לציון. אנו פועלים כל העת לשפר ולייעל את השירות לתושבי העיר וליזמים הפועלים בה בתחום התכנון והבנייה. ההסמכה הזו תאפשר להאיץ  עוד יותר את הליכי האישור ולקדם את העיר לעבר העתיד".

מהנדס העיר, אדר' אלי יהלום, אמר כי "קיבלנו את ההודעה על ההסמכה בשמחה גדולה, עמלנו על כך בשלוש השנים האחרונות בעיקביות. מינהל ההנדסה של עיריית ראשון לציון והוועדה המקומית  נחשבים  לבין הטובים והמקצועיים בארץ, בזכות כח האדם האיכותי והרציני – וזו גם ההזדמנות להודות לכל העובדים על הישג זה. צריך לזכור שבצד ההסמכה מדובר גם באחריות גדולה ואין לי ספק שנפיק מההחלטה על ההסמכה את הטוב ביותר לעיר ולתושביה."

 כתבה: טליה סומך - פינגולד, דוברת העירייה

2 במאי 2013