יד קשה נגד מכירת אלכוהול בניגוד לחוק

  קנסות כספיים בעשרות אלפי שקלים

במסגרת פעילות האגף לרישוי עסקים, החברה לביטחון, המשטרה והרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול נגד בתי עסק המוכרים אלכוהול בניגוד לחוק (מכירה לקטינים או מכירה בין השעות 23:00-06:00), נערך ביום חמישי האחרון מבצע אכיפה משותף במסגרתו ערכו הצוותים ביקורי פתע בבתי עסק ברחבי העיר.

במהלך המבצע ביקרו הצוותים בפאב אשר נצפה מוכר אלכוהול לאחר השעה 23:00. במסגרת זאת, נרשמה לבעל העסק ברירת משפט על סך 9000 ₪. בהמשך, ביקרו בשני פאבים נוספים בהם נצפו מעשנים רבים. בעקבות כך, נרשמו לבעלי העסקים ברירות משפט על סך 5000 ₪, כל אחד.

 בהמשך הסיור, נצפתה פיצוצייה הפועלת לאחר השעות המותרות בחוק העזר העירוני. על כן, נרשמה לבעל העסק ברירת משפט בגין אי סגירת עסק. כך גם, ב-5 בפיצוציות  נוספות ברחבי העיר, אשר פעלו מעבר לשעות המותרות.

 מ"מ יו"ר דירקטוריון החברה לביטחון, חבר המועצה עו"ד סורין גנות: "פעילות האכיפה שאנו מפעילים בתקופה האחרונה, ביתר שאת, כנגד בתי העסק שמוכרים אלכוהול ופועלים בניגוד לחוק נושאת פרי ללא כל ספק. בעלי העסקים צריכים לדעת שאנו נשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי למגר פעילות שלא כחוק וכדי להרחיק עד כמה שאפשר את תופעות הסמים והאלכוהול מהרחובות שלנו ומהילדים שלנו. נמשיך בפעילות עד לצמצום התופעה למינימום האפשרי".

 מנכ"ל החברה לביטחון, מוטי נחמני: "אנחנו יודעים היטב את הקשר בין צריכת אלכוהול לאלימות, ולכן מגבירים את האכיפה ואת המיקוד שלנו בתחום הזה. החשיפה הזו מוכיחה כי שילוב זרועות נכון בין המשטרה לחברה לביטחון מביא לתוצאות".

כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

22 באוקטובר 2012