עדכונים בעניין תמ"א 38

  עדכון - יוני  2018

לאחר שבמהלך 2017 חלו עיכובים משמעותיים במימוש תמ"א 38 בעיר על רקע מכסות שנקבעו בתכנית רצ 106/1 חלו לאחרונה שתי תמורות מהותיות בנושא:

1.     ערעור שהוגש לבית המשפט העליון על ידי העירייה התקבל והדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שיקבע באילו מתחמים של 
        תכנית 106/1 ניתן יהיה להנפיק היתרי בניה ובאילו היקפים.

2.     הועדה המחוזית קיבלה החלטה להפקיד תכנית המבטלת את תכנית רצ/1/ 106  בשל היותה לא רלוונטית עוד.
         (מצ"ב החלטת הועדה המחוזית).

שאלות ותשובות:
שאלה: למה הכוונה: תכנית  המבטלת 106/1?
תשובה: הכוונה היא החזרת המצב לקדמותו לפי תמ"א 38 – ללא הזכויות הנוספות שנתנה התכנית אך גם ללא מגבלת המכסות

שאלה: מתי ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר בהתאם לתמ"א 38?
תשובה: בתחום תכנית רצ/106 /1  באזורים בהם מוצו המיכסות  רק לאחר שתכנית זו תבוטל

שאלה: למי לפנות כדי לקבל מידע על הליכי ביטול רצ/106/ 1?
תשובה: ממונה על התחדשות עירונית באגף תכנון – גב. מירב קפלן

שאלה: האם העירייה מקדמת את תכנית רצ/ 106/5 "זכויות במגרשים ריקים תמורת חיזוק"?
תשובה: האם העירייה מקדמת את תכנית רצ/ 106/5 "זכויות במגרשים ריקים תמורת חיזוק"?

דיירים המעוניינים בסיוע בקידום מימוש תמ"א 38 בבניינם מוזמנים לפנות לאגף התחדשות עירונית ותמ"א 38 בחברת ייזום ראשון החברה העירונית בע"מ  למר גבי ארד  בטלפון 03-9547856 gabi@rishonlezion.muni.il