קיימות וסביבה

לוגו הולכים על ראשון נקיהמנהל:   איתמר לוי
כתובת
: רח' מאירוביץ 2
טלפון : 03-9590000  
פקס: 03-9590026 
דואל:   itamarl@rishonlezion.muni.il

מינהל איכות הסביבה אחראי על כל  הנושאים הקשורים לתברואה, איכות סביבה, שירות וטרינרי וגינון ברחבי העיר.

מטרות מינהל איכות הסביבה לשנת 2017:

  • עיר נקייה;
  • חזות עיר מטופחת;
  • העלאת רמת המחזור בעיר;
  • מודעות לחסכון במים;
  • מיגור מזיקים;
  • מניעת מפגעים ותחלואה מבע"ח;
  • ניצול מיטבי של משאבי המנהל, ע"א, אמצעים ותקציב;
  • מדדים להערכה ומדידה של איכות וטיב השירות;
  • ארגון לומד ומודרני;
  • תהליכים, נהלים והגדרות תפקידים ממוסדים.

פעילות כוללת בתחומי התברואה העירוניים:

תכנון, פיתוח ואחזקה שוטפת של כלל הגינון הציבורי ברחבי העיר ובמוסדות העירייה.

אחזקה שוטפת של מזרקות ואגמים בכל רחבי העיר.

פינוי אשפה, גזם ופסולת למיניה באמצעות כלי אצירה (עגלות אשפה, מכולות) ושינוע במשאיות מנוף, מכולות רמ"סע ומשאיות דחס. ניקיון רחובות ומגרשים תוך הפעלת אמצעים כגון עובדי כפיים, מכונות טיאוט, מנופים וכל אמצעי הנדרש לשם שמירת עיר נקייה ומטופחת, זאת על פי תוכנית עבודה סדורה ובהתאם לצרכים השונים, תוך כדי בחינת אמצעים וטכנולוגיות חדישים לביצוע משימות.

פיקוח ובקרה על פינוי אשפה ופסולת בתוך העיר ואל מחוץ לשטח העיר, באמצעות תחנת מעבר העירונית.

אכיפת חוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים הנוגעים לשמירה ולטיפוח איכות הסביבה, תוך שיתוף פעולה ותיאום עם גופים ממשלתיים כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

הפעלת השרות הוטרינרי העירוני בתחומי פיקוח בע"ח, מזון מן החי והפעלת תחנת הסגר עירונית.

הדברת מזיקי בריאות – טיפול מונע במזיקי בריאות ובמזיקים אחרים.

הפעלת מערך נפרס למחזור נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק מעל 1.5 ליטר ומעלה בתחומי העיר תוך בחינת אפיקי מחזור נוספים.

מתן שירותים לתושבים בנושאי זיהום אויר, רעש, קרינה, אלקטרו מגנטית, חומרים מסוכנים, מחזור, שפכים תעשייתיים, וכן חינוך סביבתי ופיתוח מודעות לאיכות הסביבה בקרב תושבי העיר וסגלי ההוראה והתלמידים.

ניתוח כלכלי לפעילות המינהל תוך כדי חיפוש חלופות וטכנולוגיות חדשות על מנת מחד, ליעל ולצמצם עלויות ומאידך לשפר את השרות לאזרח.