דין וחשבון שנתי

מבנה ארגוני
שמות בעלי תפקידים בעירייה, מען ודרכי התקשרות
תחומי האחריות
סקירת הפעולות העיקריות המתוכננות ל-2018
תקציב מאושר לשנה החולפת 2017 מוצג בתוך תקציב 2018 
ספר תקציב 2018  
 קובץ תקציב 2018 
 פירוט הוצאות  לפי סעיפים תקציביים  2018
פירוט הכנסות  לפי סעיפים תקציביים 2018
ניתוח תקציב 2018 
תקציר תקציב  2018 
עדכון משרות ותקנים 2018
רשימת חוברות ועלוני מידע שפורסמו בשנה החולפת
מידע אודות מועצת התלמידים והנוער (פרלמנט הנוער)
המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות ובחוקי העזר.

ניתן לעיין בחוקי העזר ובהנחיות המינהליות המותרות בעיון עפ"י דין במקומות אלה:

1. בספרייה העירונית "כותר ראשון" (בחדר העיון בקומה ג'):
אוגדן נהלי העבודה של העירייה
קובץ חוקי העזר העירוניים
פרוטוקולים של ישיבות מועצה
דו"חות של משרדי ממשלה ומוסדות ציבור אחרים
הכתובת: ספריית "כותר ראשון", רח' תרמ"ב 7, ראשון-לציון טל': 9689706 -03 פקס' 9678022 - 03
2. במשרדה של הממונה על חוק חופש המידע בעירייה:
אוגדן נהלי העבודה של העירייה
קובץ חוקי העזר העירוניים

הכתובת: ריקי דהן, רח' הכרמל 20, קומה 4, חדר 418, ראשון-לציון 75264 ,טל' 9547179–03 פקס' 03-9547296 .

תיאור ומטרות של מאגרי המידע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

                                         להלן תיאור המאגרים אשר רשומים אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים:

שם המאגר תיאור/מטרות המאגר שנת הקמת המאגר מנהל המאגר
מרשם האוכלוסין עיבודים סטטיסטיים 1992

מנהלת מרכז מידע ומחקר
etil@rishonlezion.muni.il

מעקב היעדרויות

ניהול מערכת חופשות והיעדרויות של עובדים

1985 ראש מינהל אמרכלות
tamarco@rishonlezion.muni.il
כוח-אדם ניהול מערכת כוח-אדם, ריכוז פרטי אב ונתונים רלוונטיים נוספים לצורך הפעלת המסגרת המטפלת בקליטה, שיבוץ, קידום והדרכת עובדים 1987 ראש מינהל אמרכלות
tamarco@rishonlezion.muni.il
נוכחות עובדים ניהול מערכת נוכחות העובדים בעבודה 1990 ראש מינהל אמרכלות
tamarco@rishonlezion.muni.il
ספקים תשלומים והנהלת חשבונות 1983

ראש מינהל כספיםkerenb@rishonlezion.muni.il

שכר תשלום משכורות 1983 ראש מינהל אמרכלות
tamarco@rishonlezion.muni.il
שכר מורים ראש מינהל אמרכלות
tamarco@rishonlezion.muni.il
גבייה חיובי מיסים ומים ותשלומים שונים לרשות 1983

ראש מינהל כספים
kerenb@rishonlezion.muni.il.il

נשומים פרטים  חשבונות נשומי עירייה

ראש מינהל כספים
kerenb@rishonlezion.muni.il

קופה ראשית מאגר משנה של מאגר גביה

ראש מינהל כספים
kerenb@rishonlezion.muni.il

קידום נוער פרטי מטופלים ומעקב מנהלת אגף קידום נוער
gilabb@rishonlezion.muni.il
נ.מ.ר – ניהול מערכת רווחה

ניתוח תכנון ואיסוף נתונים בהתאם לאינפורמצייה הרבגונית שנאגרת

1988 ראש  המינהל לשילוב חברתי
neomia@rishonlezion.muni.il
תלמידים

ניתוח ומעקב נתונים של כלל תלמידי מערכת החינוך

1986 ראש מינהל החינוך
shosn@rishonlezion.muni.il
רישוי עסקים מידע על עסקים מנהל אגף רישוי עסקים
DaniM@rishonlezion.muni.il
וטרינריה מידע על בעל כלבים וטרינר עירוני
YonatanE@rishonlezion.muni.il
מרכז זכויות נשים ומעמד האישה רישום  פונות למרכז 2015

יועצת ראש העירייה למעמד האישה
IrisK@rishonlezion.muni.il

פניות הציבור רישום פניות הציבור 2015

מנהלת השירות  העירוניmichalsi@rishonlezion.muni.il

רשות למלחמה בסמים ואלימות  רשימות קשר 2015

מנהל  הרשות למלחמה בסמים ואלימות
davidben@rishonlezion.muni.il

מתנדבים רשימות קשר 2015 ראש  המינהל לשילוב חברתי
neomia@rishonlezion.muni.il
נוער וצעירים רשימות קשר 2015 ראש מינהל קהילה
DafnaSa@rishonlezion.muni.il
הנהלה רשימות תפוצה 2015 מנהלת לשכה
alonag@rishonlezion.muni.il
חינוך רשימות קשר 2015 ראש מינהל החינוך
shosn@rishonlezion.muni.il
לשכה משפטית מידע משפטי 2015 יועצת משפטית
InessaG@rishonlezion.muni.il
תביעות ביטוח מידע על תביעות 2016

ראש מינהל  כספיםkerenb@rishonlezion.muni.il

מכללת הורים רשימות קשר 2016

מנהלת מכללת הורים
LylianeL@rishonlezion.muni.il

בטיחות בעבודה מידע על עובדים שנפגעו בעבודה 2016

ממונה בטיחות עירוני
MosheM@rishonlezion.muni.il