הליכי השגה וערר

 השגה על חיוב ארנונה
על כל טעות בסוג הנכס, גודלו, השימוש בו, או אזור הנכס, יש להגיש השגה למנהל הארנונה, תוך 90 ימים מיום שומת הארנונה השנתית בכתב. את ההשגה יש לשלוח בדואר רשום או למסור ידנית במשרדי אגף  השומה, בניין העירייה קומה 1, רח' הכרמל 20.

 ערר על תשובת מנהל הארנונה 
על תשובת מנהל הארנונה  להשגה, ניתן להגיש ערר לועדת הערר לענייני ארנונה שליד העירייה, בתוך 30 ימים מקבלת תשובת מנהל הארנונה. את הערר יש להגיש ב-4 עותקים, בדואר רשום או ידנית, למשרדי ועדת ערר בניין העירייה  ברחוב הכרמל 20  לידי הגב' זאבי מיכל, מנהלת ועדת ערר,   קומה 3 . טלפון: 039547178.