הליך קבלת אישור לטאבו - עסקים

 תושב/ת יקר/ה
אנו משקיעים מאמצים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לטאבו ובכלל פיתוח מערכת ממוחשבת אשר תאפשר הגשת בקשות באופן מקוון. עם זאת, בשלב זה, נדרשת התייצבות הפונה בעירייה לפתיחת הליך לאישור לטאבו.

לקבלת אישור המעיד על פרעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם הקרקעות (טאבו) עליך להצטייד במסמכים הבאים ולפעול כדלקמן :

  • תעודת זהות / תעודת התאגדות המוכר ובמידה ומבקש האישור אינו בעל הנכס, גם ייפוי כוח חתום ע"י הבעלים ו/או עו"ד.
  • העתק חוזה מכירה / רכישה חתום ומאושר.
  • הסכם שיתוף , במידה וקיים/
  • העתק עדכני של נסח רישום בטאבו של בעל הנכס.
  • הודעה על מועד מסירת החזקה בנכס.
  • תשריט הנכס.
  • תשריט בית משותף בדיסק (כאשר קיימים תתי חלקות בנכס).
  • קריאת מד מים עדכנית ליום העזיבה המתייחסת לנכס.
  • דיווח על כתובת חדשה של המוכר.
  • פרטי הרוכשים: שם, ת.ז/ח.פ., כתובת ומס' טלפון.

אישור לצורך משכנתא-
יש להגיש נסח טאבו עדכני ותשריט בית משותף במידה ויש תתי חלקות. התהליך כולל מדידה של הנכס במידה ונדרש.

 יש לפנות בצירוף המסמכים לטאבו עסקים ברח' הכרמל 20 בקומה 1 (מעליות הגזברות), במועדי קבלת קהל.

פקידי קבלת קהל יבדקו את חשבונותיך בעירייה, ימלאו טופס הכנת תעודה לרשם הקרקעות וייפנו, במקומך, לצורך בדיקה ואישור של הנדסה, היטל השבחה, ואגרות והיטלי פיתוח. לעיתים הבדיקה אורכת זמן ממושך, לכן יודיעוך על המועד שבו יסתיימו בדיקות אלו ואם חלים עליך תשלומים נוספים בגין הנכס.

לאחר קבלת המידע בדבר חובות נוספים החלים על הנכס (במידה וקיימים), יש באפשרותך לברר מהות החובות באגפי העירייה האחראים להטלת חיובים אלו.

לידיעתך, קבלת האישור המיועד ללשכת רשם הקרקעות (טאבו), מותנית בסילוק כל חובות  בעל הנכס לעירייה, כאשר התשלום הינו במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ובעבור אגרות והיטלים יתבצע התשלום בשיק מזומן (הכולל המתנה של 4 ימי עסקים לאישור פירעון השיק) או באמצעות העברה בנקאית או באשראי.

לתשומת ליבך!
אנו משקיעים משאבים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לטאבו.
במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים ברשות היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה וסבלנות
 

לבירורים ושאלות  ניתן לפנות לטלפון מס' 03-9487500 או למייל:  tabu@rishonlezion.muni.il

 

                                                                    לבירורים ושאלות
לבירור אודות סטטוס הטיפול בבקשה שהוגשה ולשאלות נוספות  ניתן לפנות לטלפון מס' 03-9487500 או לחילופין להגיש פניה באמצעות המייל. (פניות ציבור באמצעות המייל ובכתב יענו ווישלחו לפונה עד 45 ימים).

לתשומת ליבך, לפתיחת הליך לאישור לטאבו נדרשת התייצבות הפונה בעירייה.

להגשת פניה –יש לציין תעודת זהות של משלם הארנונה, גוש, חלקה, כתובת הנכס, מספר טלפון ליצירת קשר במידת הצורך וכתובת או פקס לשליחת מכתב תשובה.     tabu@rishonlezion.muni.il

מרכזי שירות
בניין העירייה, קומת כניסה רח' הכרמל 20, ראשון לציון 75264
מרכז שירות לתושב מערב  העיר– רח'  גולדה מאיר 11

שעות קבלת קבלה
ימי א' ג' ד' ה' 8:30 – 14:30
יום ב' משעה 8:30 – 12:00 , 16:00 – 18:30
יום ו' משעה  8:30-13:00 (בסניף מערב בלבד