מוקד 106

רקע כללי
המוקד העירוני בראשון לציון הוקם בשנת 1993 במטרה לשפר ולייעל את השירות העירוני הניתן לתושבי העיר, בכל הנושאים בתחום סמכותה של הרשות המקומית.
המוקד משמש כתובת מרכזית לפניות הציבור - בקשות, בירורים ותלונות על מפגעים שונים.
בקשות התושבים מועברות לטיפולן של מחלקות העירייה השונות באמצעות רשת המחשבים מקוונת ובאמצעות מערכות קשר וטלפון. 
המוקד מבצע מעקב אחר הטיפול בבקשות התושבים ומוודא את ביצוען . 
במסגרת פעילותו, מרכז המוקד העירוני את השליטה והבקרה על מכלול המערכות העירוניות ופועל למעשה כמרכז מידע ושליטה עירוני הן בעתות שגרה, והן בשעת חירום ובאירועים מיוחדים.
בין המערכות – מערכות מצוקה מ-500 מוסדות ברחבי העיר, ומערכת מצלמות שתכלול בעתיד למעלה מ-1000 מצלמות.

נתונים
מידי חודש מתקבלות במוקד העירוני כ- 30,000 פניות בממוצע ומעל ל-50,000  שיחות טלפון בנושאים שונים.
בשנת 2013 התקבלו במוקד 330,00 פניות לטיפול, וכ- 550,000 שיחות טלפון בנושאים שונים.
הפניות נשארות במעקב במוקד ובסיום הטיפול מועברים, באופן מדגמי, עדכונים לכ-30% מהפונים.

העירייה ניסחה אמנת שירות למרבית המינהלים, במסגרתה נקבע זמן תקן לטיפול בכל נושא ובקשה המתקבלת מהתושבים והכול על מנת להעניק לתושבי ראשון לציון את השירות הטוב ביותר.

שעות פעילות:   24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.
דרכי התקשרות:
בטלפון: 03-9542799 או 106
באינטרנט: אתר האינטרנט העירוני ודרך עמוד הפייסבוק העירוני (שירותים בקליק- מוקד)
באפליקציה: חפשו עיריית ראשון לציון, להורדה חינם

 

                                                                                                                 בכבוד רב,
                                                                                                               ניצה אבירם
                                                                                                        מנהלת המוקד העירוני

עלות שיחה למוקד העירוני  – עלות של שיחת טלפון רגילה למספר קווי בראשון לציון. בהתאם לשיטה בה התבצעה - קווית או סלולרית.