מרכז משאבים- אגף הנוער

מרכז המשאבים פתוח בימים א'- ה', בין השעות 19:00 16:00 (מלבד חגים ומועדים ) ובשעות הבוקר, בתיאום מראש.  
 לתיאום ובירורים: טלפון 9563733 ,9682316 ,9656232  פקס 9671831  .

מי יכול להיעזר במרכז המשאבים??? 
כל מי שעוסק בהדרכה, הנחיה, פיקוח והוראה של נושאים חברתיים ערכיים: רכזים וקומונרים מתנועות הנוער וגופי הנוער, צוותי הדרכה בוגרים של מסגרות נוער שונות,נוער פעיל במסגרות וארגוני נוער בעיר, רכזים חברתיים מבתי ספר בעיר, מועצות תלמידים בית ספריות, מורים, חיילות, רכזי ופעילי פר"ח, פעילי מחויבות אישית ונוער בכלל...   
שירותי מרכז המשאבים:
מאגרי מידע וחומרי הדרכה אסופות מידע, תיקי פעולה לפי נושאים, ספרים, קלטות קול לטייפ, סרטי וידאו חוברות הדרכה והפעלה, ערכיים, דיסקים, פינות מידע מזמנות בנושאים מרכזיים (כמו: פינת איכות הסביבה,בנושאים חברתיים פינה בנושא קהילות ישראל, חגים ומעדים, נושא שנתי ועוד).   
מרכז ממוחשב 
לשימושי הדפסה ותקשורת (אינטרנט, דואר אלקטרוני), סורק תמונות ותוכנות גרפיות, עמדות מחשב ארצי של מנהל חברה ונוער, "העכביש"- הכולל מאגר הפעלות חברתיות בנושאים שונים,מאגר מידע דיסקטים, תוכנות, תקליטורים מאגר כתובות אינטרנט ועוד.   
שירותים טכניים לשימוש והשאלה
טלוויזיה, ווידאו, מטולי שקפים, שקופיות בידורית, ברקו, מיקרופונים ניידים ועוד.   
שירותי משרד טכניים
מכונת צילום שחור לבן, מכונת ניילון, כריכה, גיליוטינה, מדפסת מחשב, חדר סדנא להכנת פעולות תערוכות וכדומה (בסדנא ניתן להשתמש בציוד משרדי כגון: בריסטולים טושים, כרטיסיות ועוד).   
סמינרים, ימי עיון, הפעלות וסדנאות 
במרכז ניתן לקיים הפעלות מיוחדות כמו: סדנאות, הקרנות סרטים, ישיבות צוות וכו' (בתיאום מראש),ניתן לקיים קורסי הדרכה וימי עיון לצוותי הדרכה בוגרים ולפורומים של נוער המרכז מספק ליווי והנחייה בבניית תוכניות ההדרכה וכמו כן (בתיאום מראש) מספק את ההדרכה בפועל. במהלך השנה מתקיימים אירועים מיוחדים, סדנאות והפעלות המתוכננים ע"י המרכז, אשר מטרתם ליצור מרחב להעשרה ולפעילות תרבותית ייחודית לנוער.