רשימת עבודות תשתית המתבצעות ברחבי העיר

תושבים יקרים,

להלן פרוט עבודות התשתית ושפת רחוב המתבצעות ברחבי העיר,  יש לשים לב להסדרי התנועה החדשים
ולא להחנות רכבים בתוואי הביצוע בשעות העבודה.
במידה ותתקלו במפגעים או בבעיות בטיחות כלשהן, אנא פנו למוקד העירוני 106 (24 שעות ביממה). 

רחוב

קטע

מועד התחלה

מס' ימים משוער

פרטים

הדוכיפת החוגלה  2.7.2017 60 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
קו סניקה ממכון 7 וחיבור לתא פילוג למכון 3-קטע ג' קו סניקה ממכון 7 וחיבור לתא פילוג למכון 3-קטע ג' 8.6.2017 60 במסגרת פרויקט נחלת מערב
מזרח מכביש 412 שלב-ב 7.6.2017 18 הנחת קו מים "8 לחקלאים –מזרח מכביש 412 שלב-ב
טוליפמן   קטע פלוטיצקי - מכבים 4.6.2017 40
חלקה 197 שכ' הכלניות חלקה 197 שכ' כלניות 28.5.2017 12 חיבור ביוב לחלקה 197 שכ' הכלניות

 

מתחם איסוזו 28.5.17 7
המהר"ל מפראג (קטע שבין הכיכר לרח' עובדיה) 22.5.2017 10 ימים שעות העבודה: 21:00 בלילה ועד לשעה 05:00 בבוקר
גימנסיה ריאלית בתוך השטח הסגור 21.5.2017 20ימים
כביש שירות  גן הורדים – צד מערבי שלב ב' צד מערבי 7.5.2017 20 יום
רבי עקיבא קטע מלאכי לכיוון מזרח כ-60 מטר 3.5.2017 שבועיים מקום עבודה: רבי עקיבא מצומת מלאכי כולל הצומת לכיוון מזרח, בשני המסלולים.
שעות העבודה: 07:00 עד 18:00

קטע הכביש מצומת מלאכי לכיוון מזרח כ- 60 מטר, כולל הצומת, יהיה סגור הרמטית בשני המסלולים בהתאם לתכנית הסדרי תנועה מאושרת ע"י העירייה והמשטרה.

רבי עקיבא קטע רבי נחמיה מוטא עד מלאכי בשני המסלולים 5.4.2017 21 יום לפרטים מלאים
שמעון ישראלי העבודה תתבצע בסגירה הרמטית של מקטע העבודה העמית יצחק מזרח עד דרך עדן 3.4.2017 4 לילות עבודות לילה ביוב וניקוז
עבודות לילה מהשעה 20:00 בערב עד 07:00 בבוקר 
העבודה תתבצע בסגירה הרמטית של מקטע העבודה העמית יצחק מזרח עד דרך עדן ובאישור המשטרה.
השטח החקלאי  גוש 3632  באזור  גן הוורדים – צד המזרחי 29.3.2017 15 סגירת כביש בהתאם הסדרי תנועה מאושרים
הרקפת קטע בין שדרות יעקב ורחוב הפרח 22.3.2017 יומיים

הרחוב יהיה סגור לתנועת כלי רכב, בין השעות 07:00 עד 18:00 , עקב ביצוע עבודות קרצוף
וסלילת הכביש.
תושב יקר, נא לא להחנות את רכבך ברחוב, רכב שיחנה ייגרר.
כמו כן נא להוציא הרכבים עד שעת התחלה העבודה

מיכאל לוין 2-8 שרף-רפפורט 19.3.2017 1 לילה עבודות לביצוע הסדרי תנועה חדשים
שטח החקלאי  גוש 3631 באזור  גן הוורדים 8.3.2017 15 ימים עבודת התשתית מחייבת סגירת הכביש
זבוטינסקי פינת גרשון מן 6.3.2017 1 לילה עבודת לילה בין השעות 24:00 עד 05:00 בבוקר
צבי פרנק 20.2.2017 2 לילות עבודת שטיפת קווי ביוב
עבודת לילה החל 22:00 עד 05:00 בבוקר
שמעון ישראלי 20.2.2017 61
רחוב ביל"ו ירושלים - יודלביץ 19.2.2017 6 חודשים שלב 1- קטע ירושלים- מעונות ברכה
שלב 2- קטע מעונות ברכה-שלום חבקוק
שלב 3- קטע שלום חבקוק- יודלביץ
שלב 4- קטע ירושלים- יודלביץ סלילה שכבה סופית

העבודות הן לחידוש מראה הרחוב במסגרת פרויקט שפת רחוב", בכל שלב יהיה הכביש סגור לתנועת כלי רכב , אי לכך, נבקשכם לנהוג בזהירות ועל פי תמרור וסימני דרך הזמניים בכביש

כיכר המהר"ל מפראג/הרב חיים דוד הלוי/רבי יהודה הנשיא

מפראג/הרב חיים דוד הלוי/רבי יהודה הנשיא 5.2.2017 4 לילות

העבודה נדחתה בשל הגשמים וסלילת הכביש תתבצע הלילה 19.2.2017 ותמשך 2 לילות

שעות העבודה: 22:00 בלילה ועד לשעה 05:00 בבוקר
הסדרי תנועה זמניים באישור המשטרה:

1.     דרך המעקף שנסללה לטובת העבודות מנחמיה לכיכר תהיה סגורה בכל לילות העבודה. דרך חלופית: רחוב נחמיה למזרח ולמערב.
2.     לבאים מרחוב חיים דוד הלוי, הפניה ימינה לרחוב המהר"ל מפראג תהיה פתוחה בכל לילות העבודה.
3.     לבאים מרחוב חיים דוד הלוי, הפניה שמאלה לרחוב רבי יהודה הנשיא תהיה סגורה בכל לילות העבודה. דרך חלופית: לפנות ימינה למהר"ל מפראג ושמאלה ברחוב עובדיה ושוב שמאלה לנחמיה.
4.     לבאים מרחוב יגאל אלון לא תתאפשר פניה לרבי יהודה הנשיא פרט לדיירי הרחוב ושכונת חלום ראשון. דרך חלופית: מצפון לדרום - יש להמשיך ולפנות שמאלה לקלמן שור, שמאלה לרבי חיים דוד הלוי וימינה למהר"ל מפראג. מדרום לצפון – להמשיך ישר ולפנות ימינה ביחזקאל הנביא וממנו לנחמיה.

צבי פרנק קטע הרצל – ברנדיס השופט צבי פרנק קטע הרצל – ברנדיס השופט 1.2.2017 1 לילה שעות העבודה:     21:00 ועד לשעה 01:00 בלילה
בזמן העבודה הכביש יחסם לסירוגין

 

שד' יעקב מעבר חציה בשד' יעקב פינת החצב במסלול הנסיעה מדרום לצפון 31.1.2017 1 לילה שעות העבודה: 23:00 ועד לשעה 05:00 בבוקר למחרת
בזמן העבודה הכביש יחסם לסירוגין
המהר"ל מפראג, רבי יהודה הנשיא והסביבה  כיכר המהר"ל מפראג/הרב חיים דוד הלוי/רבי יהודה הנשיא 29.1.2017 4 לילות שעות העבודה: 21:00 בלילה ועד לשעה 05:00 בבוקר
הסדרי תנועה זמניים באישור המשטרה:

1.     דרך המעקף שנסללה לטובת העבודות
 מנחמיה לכיכר תהיה סגורה בכל לילות העבודה. דרך חלופית: רחוב נחמיה למזרח ולמערב.
2.    
לבאים מרחוב חיים דוד הלוי, הפניה ימינה לרחוב המהר"ל מפראג תהיה פתוחה בכל לילות העבודה.
3.    
לבאים מרחוב חיים דוד הלוי, הפניה שמאלה לרחוב רבי יהודה הנשיא תהיה סגורה בכל לילות העבודה. דרך חלופית: לפנות ימינה למהר"ל מפראג ושמאלה ברחוב עובדיה ושוב שמאלה לנחמיה.
4.    
לבאים מרחוב יגאל אלון לא תתאפשר פניה לרבי יהודה הנשיא פרט לדיירי הרחוב ושכונת חלום ראשון. דרך חלופית: מצפון לדרום - יש להמשיך ולפנות שמאלה לקלמן שור, שמאלה לרבי חיים דוד הלוי וימינה למהר"ל מפראג. מדרום לצפון – להמשיך ישר ולפנות ימינה ביחזקאל הנביא וממנו לנחמיה.

זלמן שז"ר קטע כורש עד המגילה 17.1.2017 9.3.2017 העבודות תבוצענה ביום בין שעות 7:30 – 16:00

להלן שלבי ביצוע -
שלב ראשון מדרכה צפונית– מ- 17.01.17 עד 9.02.17
שלב שני מדרכה דרומית - מ- 12.02.17 עד 5.03.17
שלב שלישי קרצוף וסלילת הכביש – 6.3.17 עד 9.3.17
נא לא להחנות את הרכבים בקטעי העבודה ,על-מנת לא להפריע במהלך ביצוע העבודה.

רכב  שיפריע לעבודות ייגרר.
אנו מתנצלים על האי נוחות הזמנית

כפר אריה
18.1.2017 30 הנחת קווי מים לטובת שכונת רקפות
שמעון ישראלי 15.1.2017 92
שד נים פינת יגאל אלון 15.1.2017 12
מטווח 24 8.1.2017 58
רוזנסקי - זאב שלנן 19.12.2016 5 לילות
אימבר 20.12.16 25
פרופסוק חבוט 5.12.16 45
צלנוב 4.12.16 30
הסיגלית 27.11.16 45
סמילצנסקי 23.11.16 30
אסירי ציון 21.11.16 45
השזיף קטע הרחובות
הרקפת - הזמיר
20.11.16 20
מתחם חנה וסע 13.11.16 75
זרובבל עזרא - מרבד הקסמים 14.11.16 35
הרחוב המקשר ליד המרכז המסחרי בין שז"ר לחיל הצנחנים 6.11.16 עבודות חידוש השכונה - הרחוב יהיה דו סיטרי.
חיל הצנחנים מרח' לנדאו ועד לרח' חיל התותחנים 6.11.16 עבודות חידוש השכונה - הרחוב יהפוך לחד סיטרי וכיוון התנועה בו יהיה ממזרח למערב.
רח' שז"ר בין רח' חיל התותחנים לח' כורש 6.11.16 עבודות חידוש השכונה - הרחוב יהפוך לחד סיטרי, וכיוון התנועה בו יהיה ממערב למזרח.
רח' הרצל 28.9.16 לילה - 22:00 - 4:00 עבודת לילה שטיפת קולטני ניקוז
הרצל פינת רוטשילד 20.9.16 18:00 - 6:00 תיקון קו חשמל
קאליב, רח' אחד עשרה 3.8.16 20 עבודות תשתית ניקוז, מחייב סגירת כביש.
השזיף 4.8.16 45 עבודות תשתית מים המחייב סגירת כביש חלקי.
ההגנה, אצל, חומה, אהרונסון והדודאים 31.7.16 30 לילות סלילת כבישים - מחייב סגירת כביש חלקית בהתאם לתכנית הסדרי התנועה המאושרת.
מוטה גור מהכיכר - הטוף 19.7.16 4 לילות עבודות קרצוף וסלילה אחר עבודות ניקוז
השזיף 10.7.16 90 עבודות מים ביוב וניקוז המחייבים סגירת הרחוב
רמב"ם ברוק - הגדוד העברי 26.6.16 3 עבודות לילה לשטיפת קווי ביוב
דרור 5.6.16 35 עבודות תשתית מים מחייבים סגירת כביש.
צבי פרנק 5.6.16 125 עבודות ביוב וניקוז המחייבים סגירת כביש בהתאם לתכנית הסדרי התנועה המאושרת.
בקרמן, גבריהו, גרשברג 30.5.16 45 עבודות תשתית שלא מחייבות סגירת כביש.
ברנשטיין 29.5.16 60 עבודות מים המחייבים סגירת כביש חלקי בהתאם לתכנית הסדרי התנועה המאושרת.
נורדאו האר"י-הפלמ"ח 1.6.16 לידיעת ציבור הנהגים: שינוי בכיוון הנסיעה: ברחוב נורדאו בקטע האר"י-הפלמ"ח, תותר כניסת כלי רכב מרחוב הפלמ"ח לרחוב נורדאו.
בקרמן גרשברג גביהו 22.5.16 45 עבודות תשתית
רש"י 24.5.16 74 עבודות מים על ידי הקבלן מדיסון הנדסה בע"מ.
הרקפת 16.5.16 45 עבודות מים/ביוב/ניקוז מחייב סגירת כביש בהתאם תכנית הסדרי תנועה מאושרת.
יגאל אלון בין רחוב גרינשפן לרחוב ירושלים 1.5.16 חלק מהמסלול המזרחי יהפוך לדו-סטרי, וחלק מהתנועה מצפון לדרום תוסט לתוך מפרץ החניה המערבי.
שפרינצק 5.4.16 50 ביצוע תעלת ניקוז המחייב סגירת מסלול
לישנסקי מהכשרת הישוב ושייקה דן 27.3.16 50 עבודות מים וניקוז המחייבים סגירת הרחוב
לישנסקי מהכשרת הישוב ושייקה דן 20.3.16 70 עבודות מים מחייבות סגירת כביש
עין הקורא 13.03.2016 4

שטיפת קווי ביוב -
החל מהשעה 22:00 בערב עד 03:00 בלילה

רוטשילד 06.03.2016 4

שטיפת קווי ביוב -
החל מהשעה 22:00 בערב עד 03:00 בלילה

רבי יצחק מברדיצ'ב בר אילן-פייס 6.3.2016 30 סגירת כביש
נחמיה שד' יעקב-רקפת 14.2.2016 5 עבודות לילה-משעה 21:00 בערב עד 03:00 בלילה
ריינס 5.1.2016 50 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
האורנים עבודה במקטעים 29.12.2015 עבודה באזור הצומת – 4 לילות:

29-30.12.2015  ימים שלישי ורביעי -  ביצוע חציית צומת האורנים/גרשון מן

31.12.2015 יום חמישי - ערב השנה האזרחית החדשה -  לא יתבצעו עבודות

03.01.2016 יום ראשון – ביצוע חיבור "6 לרח' גרשון מן

04.01.2016 יום שני - סלילת צמתים האורנים/העצמאות והאורנים/גרשון מן והחיבור בניהם.

במהלך העבודות תחסם לסירוגין  התנועה לכלי רכב הבאים מרחוב גרשון מן המבקשים לפנות מזרחה באורנים.
לכלי רכב הבאים  מרחוב העצמאות ומבקשים לפנות מזרחה באורנים,  לא יתאפשר מעבר ותבוצע חסימה הרמטית לכוון מזרח.
עבודה מהצומת מזרחה עד רחוב בר יוחאי – 9 לילות:

05.01.2015-17.01.2015 המשך עבודות הנחת קו מים.
עפ"י בקשת המשטרה יש לבצע את העבודה בשעות הלילה היות ומדובר באזור של ביה"ס "יפה נוף"  ובמקום קיימת תנועה ערה של הורדה ואיסוף תלמידים.
במהלך העבודות יחסם הרמטית הקטע ולא תתאפשר תנועת כלי רכב.
יתכנו שינויים בלו"ז המתוכנן לעיל בהתאם לתנאי מזג האוויר.

היסמין 28.12.2015 20 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
מדיסון 28.12.2015 22
דווידזון 27.12.2015 15 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
שלום עליכם 27.12.2015 1 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
בן אליעזר 28.12.2015 35 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
ארבל רויז-מירון 16.12.2015 2 שעות העבודה: 07:00 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
מגדל ראשונים  נחלת מעריב 10.12.2015 10  

 

מגילה 14.12.2015 70
רוזין 9.12.2015 25 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
שד' בן גוריון בנתיבים המזרחי והמערבי 13.12.2015 בתאריכים  13-17/12/15 ימים א' - ה',  וכן בתאריכים 20-21/12/15 ימים א'- ב' , בין השעות 21.30 עד 05.00 למחרת
המגילה 14.12.2015 70 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
טיומקין 13.12.2015 2 בימים ראשון - שני  בין שעות 08.00 עד 17.00
אדר 13.12.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
עולי הגרדום – ברניצקי 7.12.2015 8 במסגרת עבודות "שפת רחוב" ברחוב דרובין יתבצעו עבודות חפירת תשתיות בכביש  בין השעות 21.00 – 05.00 
לוי אשכול בקטע הרחובות חסידי אומות העולם – שד' יצחק רבין. 6.12.2015 6 בימים ראשון –חמישי בין שעות 22.00 עד 05.00
המורן 1.12.2015

14

שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
אימבר נפתלי - הרץ 29.11.2015 15 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
מנדלי 30.11.2015 4 בימים שני – חמישי  בין שעות 07.00 עד 17.00, יתבצעו עבודות קרצוף וסלילת אספלט
בר אילן 29.11.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
אדר 29.11.2015 40 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
אורנים 24.11.2015 50
יוסף הנשיא 2.12.2015 יומיים עבודות קרצוף וסלילת אספלט
שעות עבודה 08:00-17:00
ארגמן 22.11.2015 20 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
מרילנד (מהכניסה לסופרלנד עד הכניסה לשפד"ן – כ-700 מטרים) 22.11.2015 35 שעות העבודה : 08:00 – 18:00.
התורמוס 10.11.2015 20 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחהצ
אבני החושן והדייגים 11.11.2015 15 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחהצ
הסיתוונית 9.11.2015 75 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחהצ
אימבר (נפתלי-הרץ)   9.11.2015 15 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחהצ
טוליפמן 8.11.2015 27 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
דוקטור אליקום 27.10.2015 45
מרדכי רגב 25.10.2015 25 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
הסיגלית 27.10.2015 10 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
סלילת שביל גישה למכון 1 א' הממוקם בצומת גן הורדים 19.10.2015 7
זרובבל 18.10.2015 45 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
הזהבית 18.10.2015 20 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
קמפינסקי 11.10.2015 25 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
ד"ר אליקום 11.10.2015 30 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
שרירא וקאליב בין רחוב שרירא לרחוב קאליב 11.10.2015 30 שעות עבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
דוקטור אליקום 11.10.2015 22
דניאל הנביא 7.10.2015 30 שעות העבודה 07:30 בבוקר ועד 17:00 אחה"צ
ארגמן 6.10.2015 50 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
יצחק בירגר 16.9.2015 18
נחמיה במקטע שבין רח' מרבד הקסמים לרח' עזרא 9.9.2015 1 לילה עבודות לילה בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר
חסד ואמת 3.9.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
יצחק בירגר 2.9.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
בר אילן 2.9.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
דניאל הנביא העבודות נדחו לאחר החגים 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
חיל התותחנים 30.8.2015 15 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 החלפת קו ביוב
ברנשטיין גרינשפיין-ירושלים 30.8.2015 60 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 החלפת קו ביוב
כיכר סטרומה 30.8.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 החלפת קו מים
נחמיה ומרבד הקסמים 25.8.2015 20 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 החלפת קו ביוב
אסתר המלכה 30.8.2015 25 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 החלפת קו ביוב
הרב ניסים כל הרחוב 13.8.15 30
קו השקיה דרומי 180 לאמפי פארק 9.8.2015 35
התוף ומוטה גור כל הרחוב 6.8.2015 20 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
הפור כל הרחוב 5.8.2015 25 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
שלום עליכם כל הרחוב 28.7.2015 50 שעות עבודה 08:00-18:00
מוטה גור 28.7.2015 30
דבורה הנביאה 27.7.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
הרב ניסים 26.7.2015 27 שעות עבודה 07:30 עד השעה 17:00
הרב צבי גוטמן 27.7.2015 40
הרצל - תש"ח

צד מזרחי: קטע בין כ 150 מ' לפני צומת הרצל/אבי האסירים ועד אוסטשינסקי

צד מערבי: 20 מ' מצומת הרצל/תש"ח לכיוון מערב

צומת הרצל/אבי האסירים

26.7.2015 3 לילות עבודות לילה בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר
אברהם בר 50 מ' מצומת משה דיין לכיוון צפון ועד 300 מ' לאחר צומת אברהם בר/סחרוב 27.7.2015 3 לילות עבודות לילה בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר
יגאל אלון הקו העובר ביגאל אלון בקטע שד' ינים עד רבי יהודה הנשיא, ממשיך ברבי יהודה הנשיא בקטע יגאל אלון עד רבי משה בן נחמן וחוצה לרחוב אהוד בן גרא   26.7.2015 12 לילות עבודת לילה בין השעות 22:00 ועד 05:00 בבוקר
רב ניסים 26.7.2015 14
אריה ברגר 21.7.2015 18
שושן הבירה 20.7.2015 20
הארז 21.7.2015 20 החלפת קו מים,שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ
הכובש קטע:חב"ד-מרגולין 21.7.2015 30 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ 
החלפת קו מים
שושן הבירה 20.7.2015 20 שעות העבודה: 07:30 בבוקר ועד לשעה 17:00 אחה"צ 
החלפת קו ביוב
הגדוד העברי מרכז מסחרי 15.7.2015 עבודות לילה
אשר לוין 5.7.2015 1 לילה עבודת חשמל בלילה, שעות עבודה 22:00 עד 05:00 בבוקר

  אנו מתנצלים על אי הנוחות

לשירותכם תמיד,

חברת מניב ראשון לציון

טלפונים לברורים: 9483236, 9483222, 9483223.