הודעה בדבר סגירת חלק מחניון בית ספר רמז

תושבים יקרים,

בימים אלו, עיריית ראשון לציון פועלת להרחבת השירותים הציבוריים הניתנים לתושבי שיכון המזרח ועל כן בונה בימים אלו מבנה חינוך בתחומי בית הספר רמז, שישמש את הקהילה.

מדובר באזור ותיק שכמעט ואין בו שטחים ציבוריים, על כן, לא פעם העירייה נדרשת למצוא פתרונות יצירתיים על מנת לאתר מקום ציבורי עבור שירותים עירוניים.

במקרה זה, מדובר בחלק מחניון שנסגר לטובת מבנה חינוך ההכרחי לתושבי המקום.

נוסיף כי במסגרת העבודות, הוכשרו מקומות חנייה חלופיים בסמוך ובהמשך, עם תום העבודות, יוכשרו מקומות נוספים.

אנו מתנצלים בפני התושבים על אי הנוחות הזמנית הנגרמת להם.