ממצאי מדידות קרינה , המלצות והחלטות- מקיף ט ק. גנים

אגף איכות הסביבה בעיריית ראשון לציון  בצע 2 בדיקות מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל
(ELF), בבית ספר מקיף ט בחטיבה בקריית גנים. בהתאם לממצאי המדידות  לא נמצאו ערכי שדה מגנטי החורגים מהמלצות המשרד להגנת הסביבה במקומות ישיבה בהם שוהים תלמידים ו/או צוות חינוכי בכיתות הלימוד.
מדידה ראשונה  בוצעה ע"י שלומי בן עמי , רכז קרינה באגף איכות הסביבה בתאריך 3.11.2016 
דוח המדידה -רכז איכות הסביבה.
מדידה שניה בוצעה ע"י חברה חיצונית  'רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ', אשר נבחרה ע"י ועד הורי בית הספר. דוח חברת רזאור.
בהמשך נערך סיור מומחים בבית  הספר. בעקבות המלצות המודד הוחלטו וגובשו דרכי הפעולה, לפנים משורת הדין.
סכום ההמלצות  ליישוםמכתב  מסכם למנהלות בית הספר.