משדרגים את רחוב ז'בוטינסקי מערב

משדרגים את רחוב ז'בוטינסקי מערב
תחילת עבודה יולי 2017

בימים הקרובים תחל עיריית ראשון לציון עבודות לחידוש מראה הרחוב במסגרת פרוייקט "שפת רחוב"

מדובר בפרויקט אדריכלי חדשני שיעניק לרחוב מראה חדש, מודרני ומאיר עיניים. העבודות תכלולנה: שדרוג תשתיות המים, הניקוז והביוב, סלילה מחדש של הכביש ושדרוג מערכות התאורה. בנוסף, יוחלפו אבני השפה והמדרכה תרוצף מחדש, יינטעו עצים נוספים ברחוב, יוצב
ריהוט רחוב חדש - ספסלים, פחי אשפה, שילוט ותמרור, ברצועת שירות אחת אשר תותיר את המדרכה פנויה עבור הולכי הרגל.

שינויים בהסדרי התנועה
העבודות מבוצעות בשלב זה בנתיב הנסיעה ממערב למזרח. בכל שלב משלבי הביצוע ייסגר נתיב נסיעה אחד בקטע הרלוונטי, והנתיב השני
יישאר פתוח לתנועה. על כן, נבקשכם לנהוג בזהירות ועל פי תמרור וסימני דרך זמניים בכביש. נבקש את סבלנותכם ושיתוף פעולה, על
מנת שנוכל להשלים את העבודות בהקדם.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.