ישיבות מועצה יתקיימו ב 26.8.18

ישיבת מועצה בנושא הבחירות לרשויות המקומיות תתקיים ב- 26.8.2018  בשעה 18:00
ישיבת מועצה מן המנין תתקיים 26.8.2018  בשעה 19:00

לדברי הסבר