הודעה לציבור בדבר הגשת מועמדות אות נחשונית

הודעה לציבור  - הגשת מועמדות "אות נחשונית:

לזכרה של חנה לוין, ראשת עיריית ראשון לציון בין השנים 1956-1960, ראשת העיר הראשונה בישראל
הוקרה לנשים ראשונות בתחומן הפועלות ללא ליאות לטובת כלל הציבור והנשים בפרט

ועדת האות החליטה להעניק את העיטור על פי התבחינים הבאים:
* תושבת העיר ראשון לציון
* בעלת עשייה ציבורית משמעותית למען הקהילה בתחומים: כלכלה, פוליטיקה, מדע,
  ביטחון, הייטק, תעשייה, חינוך, משפט, ממשל, כלכלה ועוד.
* הנהיגה מסורת וחידושים, התמדה ויצירתיות
* פיתחה תחומי פעילות ומעשי מופת מתמשכים
* נחשונית בתחומה

האות יוענק לתושבת העיר ולאישה במרחב הציבורי הארצי.

את ההמלצות יש להגיש על טפסים מיוחדים לא יאוחר מיום 5.12.17
טפסי המלצה ניתן לקבל במודיעין העיריה, רחוב הכרמל 20 ראשון לציון או באתר העירייה בקישור "אות נחשונית"
כתובתנו: הוועדה לבחירת "אות נחשונית" ראשון לציון, רחוב בן גוריון 78, טלפון 03-7446164