הודעה בדבר הנחיות לפעילות אג'ליטי

פעילות אג'יליטי במתחם הספורט כיף 

1.      החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי מקיים משנת 2003 פעילות אג'יליטי (ענף ספורט כלבים בו מבצעים הכלבים בהנהגת 
          בעליהם מעבר משוכות ומכשולים)במתחם הספורט כיף. בשנת 2003 סיפק השירות הווטרינרי היתר לפעילות שלא הוגבל בזמן.

 2.      לאור עדכון החוק להסדרת הפיקוח על כלבים (2002) נדרש מתן אישור פרטני לאזורים בהם ניתן לשחרר כלבים.

  3.      בתאריך 6.10.16 אישר ראש עיריית ראשון לציון את מתחם הספורט כיף בשדרות גולדה מאיר כאזור לשחרור כלבים מרצועה.

 4.      שחרור הכלבים הינו לפעילות אג'ליטי של החוג לאילוף כלבים ואג'ליטי ע"ש נחום סחר בלבד ותחת ההתניות הבאות:

           א.      זמני האימון- האימונים יוגבלו לימי אמצע השבוע (א-ה) בשעות אחה"צ ערב ובלבד שלא יהיו בשעות המנוחה.

           ב.      אזור הפעילות - יהיה שטחו הצפוני של אזור המדשאה ויהיה מרוחק לפחות 10 מטרים מהשביל ההיקפי. שטח האימון יהיה 
                    לא  יותר מאשר 20
X40 מ'.

           ג.       הכלבים שלא מתאמנים יהיו קשורים או יימצאו בכלובים – בשטח המרוחק לפחות 15 מטרים מהשביל ההיקפי. נקבות
                     מיוחמות יוחזקו בכלובים בלבד כל עוד לא משתתפות באימון. אזור זה יוגדר כאזור התארגנות.

            ד.      ועד החוג יעביר בראשון לינואר בכל שנה רשימה עדכנית של חברי החוג - כולל חיסוני כלבת ורישיונות החזקה של הכלבים.
                     כלב לא מחוסן או ללא רישיון לא יוכל להתאמן.

            ה.     קבלת היתר- השירות הווטרינרי העירוני יוציא היתר פרטני לכלבים על סמך הרשימה שיעביר ועד החוג. כלב ללא היתר לא יוכל
                    להסתובב משוחרר. האישור יהיה תקף לשנה בלבד ויוחדש כל שנה כתלות בעמידה בתנאים לעיל.

             ו.    בכל אימון יוגדר, מנהל אימון, אשר יהיה חבר פעיל בחוג - מנהל האימון יהיה אחראי על הצדדים הניהוליים והבטיחותיים של
                   האימון.

             ז.   בכל האימונים יושם דגש גם על נושא "רווחת בעלי החיים" (עומס חום, בריאות הכלב). כל כלב ייבדק לפחות פעם בשנה על ידי
                  
 רופא וטרינר.

             ח.    רק חברים פעילים בעמותת האג'יליטי - יוכלו להשתתף בפעילות - אישור פרטני יינתן לפעילות חריגה כגון אילוף גורים.
                   יש להגיש את  הבקשה לביצוע אימון חריג לשירות הווטרינרי העירוני לפחות שבועיים לפני ביצוע הפעילות.

             ט.   עבור תחרויות ידרוש אישור פרטני - הגשת בקשה לאירוע מסוג זה תוגש לפחות שבועיים לפני קיום האירוע ותכלול את     
                   רשימת הכלבים המתאמנים, רישיונותיהם  ותאריך החיסון.

 5.      כלבים משוחררים באזור זה שאינם מופיעים ברשימות יטופלו על ידי הפיקוח העירוני על פי חוק העזר.

 6.      עם קבלת רשימת הכלבים המשתתפים בחוג יינתן היתר לפעילות.

בברכה,

דר' טל אסיף (DVM),
רופא וטרינר רשותי
השירות הווטרינרי העירוני