הזמנה להגיש מועמדות לפרס ראש העירייה על יצירתיות בשפה העברית ע"ש מאיר אריאל שנת תשע"ח