פתיחת חניון הגימנסיה למורשים בחופשת הקיץ

תושבים נכבדים,

החל מתאריך 13.7.2017 ועד 31.8.2017 חניון הגימנסיה יהיה פתוח למורשים בלבד 24 שעות ביממה, כמפורט בתקנון חניון הגימנסיה.

בברכת קיץ בטוח ומהנה