הודעה על סגירת משרדי הרווחה לצורך ביצוע הליך מיון תיקים

להלן תאריכי מיון תיקים במינהל לשילוב חברתי בחלוקה ללשכות/אגפים - חודש נובמבר 2018 

בימים ובמועדים הללו משרדי הרווחה יהיו סגורים

 

מספר סידורי

שם האגף/הלשכה

תאריכי מיון התיקים

ימים

1

הלשכה לאזרחים ותיקים

14.11- 15.11

22,21,20  לנובמבר

ימים רביעי וחמישי

ימים  שלישי, רביעי וחמישי       

 

2

אגף תמיכה ושילוב

 

18.11-  21.11

ימים ראשון עד רביעי

3

 לשכת מערב

14.11- 15.11

25.11- 26.11

ימים רביעי וחמישי

ימים ראשון ושני

4

לשכת מזרח

25.11- 28.11

ימים ראשון עד רביעי

5

לשכת שיקום נכויות

26.11- 29.11 

ימים שני עד חמישי    

6

לשכת מרכז

26.11- 29.11 

ימים שני עד חמישי    

7

אגף לטיפול וקידום נוער וצעירים

21,19,18  לנובמבר

29.11- 28.11

 

ימים ראשון , שני ורביעי

ימים רביעי וחמישי