הודעה בדבר סגירת עונת הרחצה

הודעה בדבר סגירת עונת הרחצה  

ביום 8/10/18 תסתיים עונת הרחצה הרשמית ותסגרנה תחנות ההצלה בחוף הים.
החל מיום 9/10 ולאורך כל החורף תפעל תחנת הצלה מס 4 חוף תל יונה  משעה 08:00 ועד 16:00 .

הרחצה ללא פיקוח מציל מסוכנת ואסורה בהחלט .