הודעה בדבר שינוי פעילות תחנות ההצלה

 מתרחצים יקרים,  

החל מיום 18.3.18 ועד לפתיחת עונת הרחצה הרשמית שתחל בתאריך 16.4.18, יופעלו שתי תחנות הצלה בחופים,
תחנה מספר 1 החוף הכחול, ותחנה מספר 4 תל יונה. שעות הפעילות 08.00 ועד 17.00.

בברכת חג פסח שמח.