הודעה בדבר סיום עונת הרחצה

 
בתאריך  19.10.17 מסתיימת עונת הרחצה הרשמית.
החל מתאריך 20.10.17 שרותי ההצלה בחוף יינתנו בתחנת הצלה מספר 4 בלבד
בין השעות 08.00 ועד 16.00 בכל ימות השבוע.
כל יתר שרותי החוף יופעלו כבשגרה.

הרחצה בים ללא פיקוח מציל אסורה בהחלט.